Microsoft Certifieringar

Microsoft certifiering

Informator är Microsoft Gold Partner och tillhandahåller tillsammans med Microsoft de utbildningar och certifieringar som du kan behöva, både som utvecklare och som IT-tekniker.