ledarskap, projektledning

Det här med feedback

Du står på min fot, det gör ont, jag vill att du stiger av!

Är den feedbacken positiv eller negativ?

Jag vill påstå att feedback när den ges på rätt sätt är neutral – den bara är. Trots det kan mottagaren tolka feedbacken positivt eller negativt men det är vår tolkning. Precis som vi kan bli arga när vi tappar något.

På arbetsplatsen hjälper en bra feedbackkultur medarbetarna att växa och utvecklas. Med rätt metod, baserat på Non – Violence – Communication når du fram med din feedback på rätt sätt så att du hjälper personen att utvecklas.

Tillbaka till inledningen: Du står på min fot (fakta, observation), det gör ont (min upplevelse/åsikt), jag vill att du stiger av (min önskan/krav)! – ”Din boll”

Case 1

Låt säga att en medarbetare är konstant sen med att lämna ifrån sig utlovat material. Du är projektledare och är orolig för att kollegans nonchalans riskerar att försena hela projektet och att du kommer att få skulden. Hur gör du för att ge feedback till kollegan?

Dina senaste tre rapporter har lämnats in en vecka efter deadline, (fakta), om det fortsätter kommer hela projektet att bli försenat, det vill jag inte (min åsikt), Jag vill att vi hittar en lösning så att vi kan slutföra projektet i tid (min önskan/krav).  Hur gör vi? ”Din boll”

Feedbacken blir en inledning till en fortsatt lösningsfokuserad dialog.

Case 2

En kollega har skickat ut ett protokoll från ert senaste möte. Du tycker att det är det bästa protokoll du läst. Säger du bara – Tack för ett jättebra protokoll (beröm) – eller ger du feedback?

Tack för protokollet du mailade igår (fakta), Det var det bästa protokoll jag läst, det jag gillade var att allt fick plats på en sida och att du ställt upp alla beslut i punktform, mycket överskådligt, (min åsikt), Fortsätt så (min önskan).

Feedbacken hjälper mottagaren att förstå mer specifikt vad hen gjort som du upplevde som bra, vilket gör att hen kan göra om det. Du har hjälpt personen att lyckas.

På våra kurser i ledarskap, konflikthantering och feedback får du träna på att ge feedback som hjälper mottagaren att utvecklas.

Anmäl dig till kurser Konflikthantering & feedback här

information om författaren: