agila metoder

Ett agilt mindset är viktigare än någonsin

Freddie Hahn

Vi vet ju vid det här laget att vi måste lära oss att bli mer… agila! ”På vilket sätt då?” kanske du tänker. ”Vadå agil? Ordet finns ju inte ens i ordlistan…”. Stämmer. Tittar man däremot i Oxfords Dictionary förklaras ”agile” med ”able to move quickly and easily”. Och det är det jag menar är viktigare än någonsin, både för oss individer och för organisationer. Förmågan att snabbt kunna ändra inriktning, ställa om, byta tankespår och håll konstant kontakt med – och koll på – vad som händer i världen är livsavgörande för en organisation.

Vad är det som kännetecknar en agil organisation? Många saker, men vi kan väl lyfta fram tre:

1. Kundfokuserad

Att aldrig någonsin tappa fokus på varför organisationen finns till. Vilka är de vi skapar värde för? Och på vilket sätt gör vi det? För att spetsa till det lite: Vilket är vår organisations existensberättigande? Även om det är en organisation som inte kännetecknar sina användare som ”kunder” så kanske ordet ”värdemottagare” är lättare att smälta. För vilka skapar vi värde.

2. Prestigelös

För att snabbt kunna reagera på förändringar i omvärlden som t ex förändrade behov från värdemottagarna måste de som har bäst kontakt med just den gruppen ha möjligheten/rätten att fatta snabba beslut. Det ska inte behövas utredningar och strategi för att kunna fatta beslut som snabbt ger kundnytta. Delegering, förtroende, frihet under ansvar och ett inslag av ”hellre fort och fel” i begränsad omfattning är viktiga element i en prestigelös organisation.

3. Transparent

En organisation där högerhanden inte vet vad vänsterhanden gör kan aldrig kallas agil – stuprör gör ingen som helst nytta på insidan av en byggnad. Transparens kombinerad med prestigelöshet gör att information snabbt kan färdas genom våningsplan, intranät, kontorslandskap och annat: Sharing is caring. Har någon i ena ändan en bra idé så sprid den då så snabbt det går till andra ändan – den kanske växer och utvecklas ännu mer då. Och tvärtom: Har vi problem/utmaningar någonstans så berätta det också. Tidigt! Så att alla kan få vara med att komma på idéer om hur man kan lösa situationen.

Om det inte är värdeskapande så är det onödigt

Så, överfört till projektledning med agila metoder innebär det att vi rannsakar våra projekt: Är varje aktivitet verkligen värdeskapande? Tillför alla delar/funktioner/moduler verkligen värde för kunden? Kan vi fatta snabba beslut ”ute på fältet” eller har vi en projektledare/-ägare med extremt kontrollbehov? Har vi ett tydligt ”vad” som ska göras och överlåter vi ”hur” till de som verkligen ska utföra uppgiften? Och framförallt: Stämmer vi av ofta, ofta, ofta att vi gör rätt saker och gör saker rätt?

De agila mindsetet har sina rötter i leankulturen och där har man sedan gammalt en allergi mot slöseri, muda på japanska. Onödigt arbete, onödig byråkrati, onödiga rutiner och mycket, mycket mer. Vad är det som avgör om det är onödigt? Om det inte är värdeskapande så är det onödigt. Vem är det som avgör om det är värdeskapande? Värdemottagaren naturligtvis. Kunden. Resenären. Patienten, Kommuninnevånaren.

Agilitet är en bland annat en organisations förmåga att snabbt ändra riktning. Till en låg kostnad – både ekonomisk, psykosocial och organisatorisk kostnad. Fokus ligger hela tiden på att utveckla/tillverka/leverera produkter och tjänster med högsta möjliga värde för mottagaren. Om man inte gör det så är hela organisationens framtid satt på spel.

Projektledning med agila metoder, 2 dagar

Se våra utbildningar i Agila metoder.

information om författaren:
Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Nyckelord: Agile, Agil