Har du koll på vad som ingår i din M365 licens?

Är du bekant med och nyttjar appar som Bookings, Planner, Sway och Forms? Det finns enormt mycket potential i dessa inte lika kända appar som tex Teams och SharePoint. Maxa ditt 365 med våra halvdagskurser eller gå alla 4 för ett förmånligare pris.

MS Planner – 0,5 dagar

Ett enkelt men kraftfullt projektplaneringsverktyg, integrerat i MS 365.

På kursen får du lära dig skapa och hantera MS Planner för användare, både som separat verktyg, ihop med SharePoint och med MS Teams. Du får också tips på hur Power Automate kan användas ihop med MS Planner.


MS Bookings – 0,5 dagar

MS Bookings är en inbyggd funktion i MS 365. Med hjälp av den kan du skapa bokningslösningar för t.ex återkommande kurser, få tillgång till ett demo-rum, erbjuda hands-on support till externa mm.  MS Bookings låter dig skapa den resurs som ska bokas och ange vilka tider de är tillgängliga, antal personer som kan delta samtidigt, mm. Externa personer kan tillåtas att boka, eller enbart interna om du vill det. Varje person får en bokningsbekräftelse och kan avbryta en bokning, som då uppdateras i resursens kalender.


MS Forms – 0,5 dagar

Behöver du ibland få in feedback från t.ex ett webinar eller kurs som ni organiserat? Eller skapa en quiz, dvs ett kursformulär som testar deltagares kunskapsnivå?

Det finns många appar för det på nätet, men du som har M365 kan med fördel använda den app för E-formulär som kallas MS Forms. Detta är en webbaserad app, både för att bygga och fylla i formuläret. Alltså kan detta formulär fyllas i via en länk i ett mejl, eller på LinkedIn, eller varför inte direkt på ert Intranät startsida. I denna kursmodul får du grunderna i hur man bygger upp formulären, styr vem som kan använda det och hur man fyller i det. Du får lära dig hur man ser svaren och tips på hur man kan automatiskt spara alla inkomna svar i en SharePoint lista.


MS Sway – 0,5 dagar

Nästan alla organisationer behöver informera sina kunder eller partners om intressanta nyheter. Vanligen distribuerar man nyhetsbrevet som en PDF fil – Utmaningen med PDF är flera: Om man behöver uppdatera ett utskickat nyhetsbrev, t ex ny info eller korrigerat stavfel, så måste ett nytt nyhetsbrev skickas ut. Du kan inte bädda in mer avancerade informationstyper i PDF filen, t ex en video, e-formulär, eller en blädderbunt av bilder. Stora PDF filer är inte heller lämpliga att läsa på en mobil. Alltså behövs en ny typ av nyhetsbrev.

Du som använder M365 har redan en sådan app: MS Sway – Det är en webbaserad app, både för att bygga upp nyhetsbrevet, samt att läsa den. 


Gå alla 4 kurser till ett förmånligt pris:


information om författaren: