ITIL, service management

Intervju med ITIL-expert Fredrik Hultén

Fredrik Hultén

Hej Fredrik Hultén, du var med och grundade Olingo där du idag är trainer och senior managing consultant. Tack för att vi får ställa några frågor.

ITIL är ständigt aktuellt, har det blivit praxis på de flesta större företag i Sverige idag skulle du säga?

– Absolut, så är det. ITILs styrka är ju att det är funnits i snart 35 år (den första boken gavs ut 1989) och att det inte finns något konkurrerande ramverk, vad gäller framförallt terminologi och processer relaterat till IT-driften; så som Service Desk, Incident, Problem och Tjänster.

Vad är den största farhågan/tröskeln för de som ännu inte implementerat ITIL och vad är den största missuppfattningen när det gäller ITIL?

– Att man är rädd att det ska bli för tungt och byråkratiskt, vilket inte stämmer, då ITIL inte är något man implementerar. Det är ju ett ramverk som är att betrakta som en kunskapsbank när man utvecklar sin verksamhet.
Numer finns det även en farhåga att ITIL inte går att kombinera med agila ramverk, vilket inte stämmer. Tvärtom så kompletterar ramverk som t.ex. Scrum och SAFe  ITIL, då SCRUM och SAFe inte alls adresserar ovan nämnda begrepp

Finns det nånting som för många blir en aha-upplevelse när det gäller ITIL?

– De flesta tror att ITIL bara handlar om processer för processernas skull och bli väldigt förvånade över hur mycket ITIL lägger på att beskriva den större bilden när det gäller att utveckla sin verksamhet. Det är väldigt mycket fokus på värde och värde för de olika intressenterna i Tjänsteleveransen. Och begreppet Värdeström är centralt och beskrivs på ett väldigt tydligt och pragmatiskt sätt. Så de flesta blir ofta väldigt inspirerade efter att tagit till sig ITILs förklaringsmodeller och upplägg, och det blir tydligt hur processerna kan stötta värdeströmmarna.

Finns det nåt nästa stora steg för ITIL?

– ITIL har alltid varit och kommer alltid att förbli en samling bästa erfarenheter (Best practice). Som alla andra ramverk har det styrkor och svagheter. Istället för att försöka beskriva en ”sann” metod att följa för att införa ITIL kommer de centrala principerna (ITIL 7 guiding principles) att stödjas av ytterligare kontextbaserat material där organisationer av alla former och storlekar, från alla länder, kommer att finna användbar vägledning om hur de ska genomföra förändringar. ITIL har funnits i många år och kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att vår värld utvecklas med tiden.

Kika gärna på våra kurser:

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation Bridge

Vi erbjuder även ett antal e-learningkurser inom ITIL:

ITIL® 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services (AMCS) eLearning
ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS) eLearning
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) eLearning
ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) eLearning
ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT (SDIT) eLearning
ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI) eLearning
ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (DITS) eLearning
ITIL® 4 Strategic Leader (SL) Suite eLearning
information om författaren:
Fredrik Hultén
Nyckelord: ITIL, ramverk, service management