ITIL

ITIL Optimized – utbildning i rätt format!

Tobias Strandh
ITIL® Foundation Optimized + Certification
 
2009 så genomförde jag själv tredagarskursen ITIL Foundation och minns tillbaka på tre extremt långa dagar i ett klassrum (plus långa kvällar under samma period med förberedelser och självstudier) plus ett ganska stressat test sista dagen. Det är absolut inget fel på originalkursen och Informator har ju under flera år hjälpt hundratals IT-medarbetare som behövt ta till sig konceptet ITIL och genomföra den grundläggande certifieringen, men med den kunskap och den verklighet vi nu har så är det dags att ta nästa steg!
 
Med den tidsbrist i arbetslivet som nu råder vill vi både kunna stötta dig som av olika anledningar inte har möjlighet att vara borta tre dagar i sträck från jobbet såväl som du som verkligen vill lära dig konceptet ITIL och inte bara bli ett vandrande akronymlexicon (som visserligen klarar testet, men glömt hälften av kursinnehållet en vecka senare). Med hjälp av vår partner Olingo och den lärtransfererfarenhet vi tagit till oss under de senaste två årens arbete med moderna leveransformer så har vi nu byggt ett program där du både har möjlighet att ta till dig innehållet i ditt eget tempo, läsa in dig på de olika under-områdena i förhand med tydligt avstyckat digitalt kursmaterial och stämma av det du tagit till dig med hjälp av videos och förkunskapsquiz för att sedan få en optimal klassrumsdag med experten som hjälper dig fylla i de sista luckorna.
 
Vårt program ITIL Foundation Optimized + Certification levereras under en treveckorsperiod där du inleder med en e-learningöversikt på hela ITIL-området, borrar djupare i områdena Service Management, Strategy och Design som avslutas med en avstämningsquiz innan den första klassrumsdagen där du tillsammans med kursledaren har möjlighet till en djupare förståelse och konkreta övningar istället för ren teori som du redan gjort innan på egen hand. Resten av veckan fokuseras på Service Transition, Operation och Continous Service Improvement innan det är dags för klassrumsdag 2 som på samma sätt fördjupar dina kunskaper på området.
 
För att verkligen ge dig bästa möjliga förberedelse inför certifieringen så får du ytterligare en vecka på dig att repetera områdena vi gått igenom och dessutom genomföra en mock-exam som är uppbyggt på samma sätt som den skarpa certifieringen så du får ytterligare ett stöd på vägen att klara av din certifiering på första försöket. Det arbete vi genomfört visar att i jämförelse med att ca 75-80% av deltagarna på en vanlig kurs klarar sitt cert direkt så ökar nu möjligheten till runt 95% av de som genomfört hela vårt optimerade program!
 
Hittills har vi endast levererat detta koncept som företagsintern utbildning med stor framgång och nu öppnar vi möjligheten även för dig som enskild deltagare att med oss ta nästa steg inom modern kompetenshöjning! Kurstillfället i vår börjar redan fyllas på trots att vi knappt marknadsfört det, men det finns platser kvar och du hittar mer detaljer och möjlighet att boka dig på kursen på https://informator.se/utbildningar/itil/itil-introduktion/itil-foundation-optimized-certification 
 
 
information om författaren:
Tobias Strandh
Nyckelord: ITIL, utveckling