ledarskap

Ledarskap är kontinuerligt lärande och utveckling

Endast 8% av de börsnoteradeföretagens vd:ar i Finland är kvinnor. Det framgår av en rapport som handelskammaren offentliggjorde i december 2020.

Positivt är att antalet kvinnliga styrelseledamöter har ökat de senaste åren, men bara 10 kvinnor har blivit vd:ar för ett börsnoterat bolag. I ledningsgrupper är situationen bättre, 24 procent av medlemmarna är kvinnor.

Informators moderbolag Soprano Group är exceptionellt, då både VD och styrelseordförande är kvinnor. Pauliina Lautanen-Nissi utsågs till vd för Soprano i december 2020. Dessförinnan har hon länge arbetat som affärsområdeschef på Informator-Tieturi Group.       

Ett kort vikariat blev så mycket mer

Att jobba inom IT-sektorn i ledande befattning var inte alls självklart för Pauliina. Drömmen var att bli politisk forskare, men av en slump blev hon rekryterad till Tieturi efter en väns rekommendationer. Intresset för IT-utbildningar har hela tiden stärkts och det har lett till att Pauliina är kvar inom IT-sektorn och har nu jobbat här i 19 år.  

Pauliina tycker att det mest intressanta inom IT-sektorn är den kontinuerliga utvecklingen som sker.

I takt med att utvecklingen sker så måste de som jobbar inom IT-sektorn utveckla sig själva och hela tiden lära sig nya saker. Den nya tekniken skapar hela tiden nya möjligheter för att utveckla verksamheter för att positionera sig på marknaden som nyskapande.

Ett bra ledarskap leder till de anställdas succé   

Pauliina känner att IT-sektorn passar henne som handen i handsken, hon tycker om utmaningar, problemlösning och utveckling. Genom att aktivt utmana sig själv och hela tiden utvecklas har Pauliina uppnått sin nuvarande roll.

Begreppet ledarskap har förändrats och diversifierats mycket den senaste tiden. En av de viktigaste uppgifterna för en ledare är att bestämma riktningen och tillhandahålla verktyg för att komma dit. Enligt Pauliina är ledarskap först och främst en möjliggörande process.  Att erkänna varje medarbetares styrkor och skapa ett ramverk där alla kan lyckas för att nå sin bästa potential. När du sammanför olika människors styrkor blir resultatet mer än summan av dess delar.

Pauliinas tips till alla oss kvinnor, är att ta vara på de möjligheter som kommer längs vägen: ”Se djärvt omkring dig och var öppen för olika, till och med överraskande karriärvägar”.  

information om författaren:
Nyckelord: ledare, lederskap