Möt Anna Åkerblom

Hej Anna, du håller kursen Lead Forward – medvetet och konstruktivt ledarskap hos Informator. Tack för att vi får ställa några frågor till dig.

Berätta lite, vem är du och vad är din bakgrund?

Jag jobbar med att utveckla ledare, team och medarbetare och brinner för att få människor att växa och utvecklas mot sin fulla potential. Jag brukar säga att jag jobbar med att skapa motiverade, väl presterande och välmående medarbetare hela vägen från ledning till medarbetarnivå. Långsiktigt bidrar det till lönsamma och framgångsrika organisationer.

Under de senaste 15 åren har jag i olika roller arbetat med att utbilda, utveckla och coacha människor. Med egen chefs- och ledarerfarenhet sätter jag mig snabbt in andra ledares situationer och utmaningar. Jag har också en bakgrund som karriärcoach där jag har stärkt och inspirerat individer och grupper genom coachande samtal, föreläsningar och workshops.

Jag är Diplomerad Professionell Coach och certifierad i ledarutvecklingsmetoden Lead Forward och teamutvecklingsmetoden Team Pro. Jag har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och psykologi. Vidare har jag en Bachelor of Arts in Sociology & Communications från Goldsmiths, University of London. Jag är även utbildad Affärsinriktad Projektledare från IHM Business School.

Hur kommer det sig att du valt att jobba med ledare?

Jag har alltid haft stort intresse av psykologi och av att förstå människor och mänskliga beteenden på djupet. Mitt intresse för ledarbeteenden och ledarskap väcktes under min tid som linjechef. Jag fascinerades över hur jag och andra ledare kunde påverka hur medarbetarna tänker, känner, mår och agerar. Jag blev medveten om hur viktigt det är med ett välfungerande ledarskap och hur det påverkar både medarbetarna och resultatet. Därför bestämde jag mig för att göra skillnad för människor– genom att skapa goda, trygga och starka ledare.

Vill du berätta lite om Lead Forward och vad som är utmärkande för metoden/kursen?

Lead Forward bygger på en feedbackkartläggning som ger ledaren en nulägesbild av hur medarbetarna uppfattar deras ledarskap. Under kursen får deltagarna dessutom självskatta sina ledarbeteenden och reflektera över sitt ledarskap enskilt och i grupp. Man får identifiera och medvetandegöra styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden och skapa en personlig handlingsplan med konkreta aktiviteter att jobba vidare med.

Varje ledare får jobba utifrån där de befinner sig i sitt ledarskap och med att utveckla de ledarbeteenden som just de har behov av.

Det ingår även 3 timmars individuell coachning där ledaren får ökad självinsikt, ökad trygghet i sin ledarroll och ökad motivation mot ett effektivare ledarskap. 

Lead Forward är en evidensbaserad metod för ledarutveckling. Metoden bygger på Full Range Leadership Model, som är en av de mest vedertagna ledarskapsmodellerna i världen och som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Under kursen jobbar vi med att öka frekvensen av konstruktiva ledarbeteenden som främjar motiverade, högpresterande och välmående medarbetare.

Vad vinner man på att gå kursen?

Ledaren får ökad medvetenhet och förståelse för hur den uppfattas i sitt ledarskap, vilka ledarbeteenden som fungerar bra/mindre bra och om sina styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden. Det är först när man är medveten om sina beteenden som man kan förändra, förbättra och stärka dem vilket ledaren får jobba framåt med att göra. Goda ledarbeteenden skapas vilket ofta ger en känsla av att man är kompetent i sin ledarroll och att man gör rätt. Det i sin tur brukar leda till bättre självkänsla, självförtroende och ökad trygghet i ledarrollen. 

Kursdeltagarna får med sig en verktygslåda med konkreta verktyg att använda i olika situationer. Många ledare ställs inför stora utmaningar, vilket jag själv erfor under min tid som ledare i en snabbväxande och turbulent organisation. Det leder ofta till osäkerhet och ifrågasättande av den egna kompetensen. Att ha handfasta konkreta verktyg att ta till brukar inge en känsla av trygghet, struktur och tydlighet.

Upplever du att dagens chefer tar sig tid att utbilda sig?

Jag upplever att fler och fler chefer och företag förstår vikten av utbildning inom ledarskap. Däremot upplever jag att det är en vanlig tankevurpa att bortprioritera utbildning på grund av tidsbrist eller ekonomiska skäl, särskilt i tider av lågkonjunktur.

Genom att satsa på utbildning och att utveckla ledarskapet tar man igen den tiden och kostnaden många gånger om. Under kursen ”Lead Forward – Medvetet och konstruktivt ledarskap” jobbar vi med att utveckla konstruktiva ledarbeteenden som effektiviserar verksamheten och främjar motiverade, engagerade och välmående medarbetare. Det leder till långsiktigt ökad produktivitet och lönsamhet.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

När jag inte jobbar spenderar jag helst tiden med mina tre fantastiska barn, min familj, vänner och våra två Ragdoll katter. Jag älskar att vara ute i naturen, särskilt vid havet. Jag gillar att röra på mig och tränar och går på yoga så ofta jag hinner. Att resa och besöka nya plaster är också ett stort intresse. 

Här kan du läsa mer och boka kursen Lead Forward- medvetet och konstruktivt ledarskap

Anna är Diplomerad Professionell Coach och certifierad i ledarutvecklingsmetoden Lead Forward och teamutvecklingsmetoden Team Pro. Hon har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och psykologi (bland annat organisationspsykologi, arbetspsykologi och socialpsykologi). Vidare har Anna en Bachelor of Arts in Sociology & Communications från Goldsmiths, University of London. Hon är även utbildad Affärsinriktad Projektledare från IHM Business School.

information om författaren: