Infrastruktur

Vad är Internet of Things?

Magnus Colding

Internet of Things (Sakernas Internet) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder samt varelser förses med små inbyggda sensorer och processorer. Det gör att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och därigenom skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Allt fler saker kommer kopplas upp mot nätet i detta nu och i framtiden.

Vi är mitt inne i det som kallas den fjärde industriella revolutionen ett skifte som innebär att hela produktionen kopplas upp.
Idag räknas IoT som ett av de absolut största framtidsområdena för IT-personal, då 5,5 miljoner nya prylar kopplas upp mot nätet varje dag.

Vill du veta mera rekommenderar vi att du går vår kurs:

Internet of Things – IoT säkert i teori och praktik.

Den är på 2 dagar och ger dig en ”kickstart” till en introduktion till IoT. Detta är utbildningen för dig som är nyfiken på IoT utvecklingen och behöver en stabil grund att stå på. Vi går igenom teoretiskt dom olika byggstenarna inom IoT samt hur man hanterar säkerhet inom Internet of Things. Du får även göra praktiska labbar med en Arduino mikrokontroller, kopplat till en molntjänst.

information om författaren:
Magnus Colding
Nyckelord: IoT