systemutveckling

Vägen till en ny karriär

Craft Academy och Informator ger dig verktygen du behöver för att ta en anställning inom tech industrin – efter bara 12 veckor.

Att göra ett nytt karriärval kan uppfattas som ett stort steg. Det är en investering i tid, pengar och engagemang. Inom många branscher hör man om svårigheten att få en anställning efter avslutade studier. För många människor görs tyvärr valet åt dem, andra vill byta spår efter att ha jobbat några år efter avslutade studier och efter att de insett att de val de gjorde tidigare i livet inte längre känns rätt. Pandemin påverkar både affärer och mångas vardag. Branscher går igenom stora omställningar, företag går omkull, sättet att jobba på förändras och det nya passar inte alla. Ibland måste man vidare. 

Att välja en ny karriär kan vara en tidseffektiv investering för din framtid. Det kan gå fort, garantera dig jobb efter avslutade studier och ge dig fortsatt goda framtidsmöjligheter. Craft Academy och Informator erbjuder utbildningsspår inom programmering och IT-säkerhet som bygger på metoder för accelererad utbildning och är praktiskt utformade. Det betyder att du istället för att mata information på ett teoretiskt plan, kommer få lära dig hur du applicerar kunskapen i praktiken.

– Vi arbetar i fyra steg där vi först introducerar ämnet, visar hur det görs, låter eleverna praktisera det, och sist reflekterar och pratar om vad vi har lärt oss och hur det passar in i ett sammanhang. Vi menar att många utbildningar saknar just den sista biten och att utbildningen är uppdelad i dessa fyra steg leder till att informationen fastnar, berättar Emma Thalén som är coach och programansvarig för programmeringsutbildningarna på Craft Academy.

Bootcampen som fortlöper under 12 veckor är organiserade kring veckovisa utmaningar som erbjuder både bredd och djup i ämnet som behandlas. Fokuset ligger på att snabbt omsätta teoretiska kunskaper som du har lärt dig, i praktisk tillämpning. Både för att befästa dem men också för att öka komplexiteten i kunskapen.

– Det är inte vem som helst som kommer in på utbildningen. Vi söker efter dem som verkligen vill det här och är beredda att jobba hårt. Vi har en urvalsprocess där tyngden inte läggs på de tekniska förkunskaperna, utan mer på personliga effekter som samarbetsförmåga och viljan att jobba hårt under dessa veckor, berättar Kristina Weiler, som jobbar med rekrytering till utbildningsprogrammen, och fortsätter;

– Men om du lever upp till förväntningarna och klarat utbildningen har vi en jobbgaranti. Det betyder att om du inte skulle få jobb inom ett halvår, efter avslutad kurs, så får du pengarna tillbaka.

Framtidsutsikterna är mycket goda för den som är intresserad av att lära sig programmering eller it-säkerhet via Craft Academy. 

– Rekryterare har svårt att hitta kompetent personal och de universitets- elle YH-utbildningar som finns följer inte upp den höga efterfrågan som fortsätter att stiga, berättar Victor Eek, programansvarig på Informator.

– Utöver personalbrist i stort, finns det även en efterfrågan på kvinnor, en minoritet inom it-branschen idag, speciellt inom säkerhetsområdet.

– Det här är en av de mest icke-diskriminerande branscherna som finns och då det är brist på kvinnor jobbar vi för att få in allt fler till våra utbildningar. Vi gör ingen skillnad på härkomst eller könsidentitet utan för oss handlar det om viljan, berättar Thomas som är en av coacherna på it-säkerhetkurserna.

Kodning är en universell färdighet som inte nödvändigtvis kräver att du är på plats på ett kontor. 

– Vi har tidigare elever som jobbar runt hela världen. Eftersom det är ett digitalt arbete kan man arbeta från ett strandhus vid medelhavet eller hur som helst. Den digitala arbetsplatsen är ju inte geografiskt bunden, något som det “nya normala” som uppstått under pandemin visar med all tydlighet.

Utbildningarna kräver hårt arbete och en stark vilja för att du skall lyckas. Om du är beredd att ta klivet, utmana dig själv och göra det tunga jobbet, kommer du vara anställningsbar och redo att hitta din drömarbetsplats efter bara 12 veckors utbildning.

– Här får du en helt ny karriär. Utbildningen är inte lätt, snarare tvärtom, med du får en sådan kickstart att du är redo att börja jobba i skarpa projekt efter kursens slut. Oavsett om dy väljer Programmerings- eller säkerhetsspåret kan vi lova dig att du får en spännande och givande karriär. Det här är den typ av arbete där du fortsätter att lära livet ut, säger Thomas avslutande.

FULL STACK WEB DEVELOPER

12 VECKOR

Applikationsutveckling är komplext. En av de största utmaningar som du kan komma att tampas med när du lär dig att koda, är att veta i vilken ordning du ska lära dig saker och ting i.

Läroplanen är utvecklad av yrkesverksamma programmerare och systemutvecklare och baseras på verkliga cases och senaste praxis. Sättet vi har byggt det på garanterar dig att du, vid varje tillfälle, lär dig och jobbar med relevanta ämnen.

Pris: 115 000:-

CYBINT CYBER SECURITY SPECIALIST

12 VECKOR

Cybersecurity är den snabbast växande marknaden inom teknik med 30x tillväxt under det senaste decenniet.

Säkerhet är inte bara ett hett ämne för stunden, fältet har haft 0% arbetslöshet under nästan ett decennium. Med stora utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga villkor, är rätt utbildning det enda som står i vägen för en lukrativ, framtidssäkrad karriär.

Pris: 99 500:-

Informator, som är en avtalsleverantör till Trygghetsrådet, kan i samarbete med Craft Academy, hjälpa dig med att välja rätt spår och strategi för ditt karriärskifte. Kontakta oss för ett vägledningsmöte.

information om författaren:
Nyckelord: säkerhet, fullstack