HP

Kurs & utbildning inom HP

HP

Genom HP Education Services utbildningslösningar säkrar du upp din kunskap och får ut maximalt av din investering. Vi är en del av en världsomspännande utbildningsorganisation inom HP och vi tillhandahåller samma program för utbildning och kompetensutveckling runt om i världen.

Vi levererar, tillsammans med duktiga och erfarna instruktörer, utbildning i olika format: lärarledda kurser i Solna, anpassade lösningar hos kunden, webbaserade kurser eller via våra virtuella klassrum.