Kursledare och partner till Informator

- På konsultbasis (Stockholm, Göteborg)

Informator har verkat inom utbildningsbranschen sedan tidigt 90-tal och levererar idag utbildning såväl öppet/schemalagt som företagsinternt till majoriteten av Sveriges och Finlands största arbetsgivare. Våra utbildningsområden sträcker sig från avancerade workshops inom systemutveckling, breda kurser inom IT-teknik, fokuserad säkerhet inom IT-området såväl som mjukare kurser inom ledarskap och agila metoder till effektiva användar-IT utbildningar inom Office.

Vi har samarbeten med ämnesexperter som aktivt arbetar i verkliga case med tekniker och produkter så alla utbildningar direkt får med sig de senaste rönen på det aktuella området. I många fall har vi sedan länge partneravtal med lärare, men söker också hela tiden nya förmågor som både kan leverera våra befintliga kurser, men ibland också tar med sig nya produkter som breddar vår kursportfölj.

Du som vill samarbeta med Informator har en djup kompetens inom ditt expertområde och har framförallt ett brinnande intresse att dela med dig av dina kunskaper.

Vill du veta mer vad det innebär att vara partner till Informator och diskutera vidare? Kontakta en av våra Product Managers.

Åsa Berglund, asa.berglund@informator.se 
Product Manager

Niklas Bertoli, niklas.bertoli@informator.se
Product Manager