Hitta till Stockholm kurscenter

(Directions in English below)

Karlavägen 108

Tunnelbana

Från T-Centralen tar du Röd linje mot Ropsten. Gå av vid station Karlaplan, uppgång Karlaplan. Tag vänster så att du kommer till Karlavägen (du ser en ICA-butik på hörnan). Följ Karlavägen hela vägen upp. Kurscentret ligger ca 5-10 min promenadväg ifrån T-baneuppgången.

Roslagsbanan
Från Östra station tar du linje 4 till ändhållplats Radiohuset (se bussar linje 4).

Flygbussar
Från såväl Arlanda som Bromma avgår flygbussar regelbundet till Cityterminalen (invid World Trade Center/Centralstationen).
Därifrån är det enkelt att åka vidare med T-bana (se ovan).

Tåg
Tåg går till Centralstationen. Därifrån kan du enkelt åka vidare med T-bana (se ovan).

Bussar
Linje 4 (Blå bussarna): Sträckning: Gullmarsplan - Södra station - Hornstull - Fridhemsplan - S:t Eriksplan - Odenplan - Östra Station - Karlavägen - Radiohuset. Vår hållplats är ändhållplatsen, Radiohuset.

Linje 56: Sträckning: Sergels Torg - Hötorget - Stureplan - Linnégatan. Ändhållplats Hakberget. Vår hållplats heter Radiohuset och ligger på Oxenstiernsgatan. Man måste gå över vägen för att komma till Karlavägen.

Linje 76: Sträckning: Norra Hammarbyhamnen - Renstiernas Gata - Slussen - Skeppsbron - Norrmalmstorg - Strandvägen - Radiohuset - Frihamnen. Vår hållplats är Radiohuset och ligger på Oxenstiernsgatan (samma som buss 56).

Parkering
Ett stort P-garage finns under hela Garnisonen-huset med infart från Banérgatan 30. I garaget är avgiften 250:-/dag och man kan betala med ett flertal kreditkort. Utöver det går det bra att parkera utanför på gatan.

Garagets öppettider:
Måndag-fredag 06.30-19.30.

Travelling directions to Informator Stockholm

General information regarding the Stockholm public transportation:
You can’t buy tickets on the bus with cash . You will have to buy a prepaid book / strip at “Pressbyrån” ( newsagency)  or “SL Center” ( bus train ticket office). Alternatively loose from ticket machines at some bus stops. You can also get one via text messaging, instructions are available here and at the bus stops.

Subway
From Central Station take the Red Line towards Ropsten. Get off at Karlaplan station.
Turn left as you come to Karlavägen (you see an ICA store on the corner). Follow Karlavägen all the way up. The training Center is located about 5-10 minutes’ walk from the underground.

Roslagsbanan
From Östra station, take line 4 to the end station Radiohuset (see the bus line 4).

Airport buses
From both Arlanda Bromma airport busses depart regularly to the City Terminal (near the World Trade Center / Central Station).
From there, it's easy to go with the subway directions (see above).

Train
Trains go to Central Station. From there you can easily go with the subway (see above).

Buses
Bus nr 4 (blue buses): Route:
Gullmarsplan - Södra Station - Hornstull - Fridhemsplan - St. Eriksplan - Odenplan - Östra Station - Karlavägen - Radiohuset.
Our training center is the end stop Radiohuset.
Bus nr 56:

Route: Sergels torg - Hötorget - Stureplan - Linnégatan. Last station is Hakberget.
Our training center is the end stop Radiohuset and is on Oxenstiernsgatan.
You have to go across the road to get to Karlavägen.
Bus nr 76:
Route: North Hammarbyhamnen - Renstiernas Street - Slussen - Skeppsbron - Norrmalmstorg - Strand -Radiohuset - Frihamnen. Our training center is the end stop Radiohuset and is on Oxenstiernsgatan (same as bus 56).

Parking
A large parking garage located under the Garnison-house with entrance from Banérgatan 30th. In the garage, the fee is 250 :-/ day and you can pay with several credit cards. You can also park outside on the street.

Parking garage opening hours:
Monday-Friday 06.30-19.30.