Kamerabevakning

Informator Utbildning Svenska AB har i dagsläget kamerabevakning på ett flertal ställen och denna information gäller dig som befunnit dig på platser där vi har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

Inhämtning av personuppgifter
Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamål
Syftet med kamerabevakningen är att den ska förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott.

Rättslig grund
Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är intresseavvägning där intrånget i den personliga integriteten i dessa fall anses vara begränsat i förhållande till att förebygga och utreda brott.

Utlämnande
Det inspelade materialet kan komma att visas upp för personer som arbetar med bevakning på Informator Utbildning Svenska AB. Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Bara Polisen kan begära ut bilder från Informator Utbildning Svenska AB.

Lagring
Inspelat material lagras i upp till 14 dagar och raderas därefter. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Informator Utbildning Svenska AB, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, Organisationsnummer: 556509–2680. Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Informator Utbildning Svenska AB eller Datainspektionen. Du kan kontakta oss på security@informator.se eller 08-587 116 10.

Läs även mer på Informator Utbildning Svenska ABs generella sidor om Personuppgiftsbehandling. >

Övrigt
Personuppgifterna behandlas inom EU och EES och i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.