Offentlig Sektor

Din kontaktperson hos Informator

Kontakta oss för mer information
Marielouise Söderling
Tel: 08-587 116 10
marielouise.soderling[at]informator.se

Kammarkollegiet

Informator finns med som underleverantör till Datacentralen i Södra Sverige AB (DC Utbildning). Mer information om hur man avropar från detta avtal hittar du på denna sida, http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/it-utbildning/

Direktupphandling

Den vanligast förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl och om kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Här  finner du kort information om gällande regler och mer detaljer om direktupphandling hittar du bl.a. hos Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling, där du även hittar en mall för vad som krävs vid direktupphandling

Direktupphandlingsgränsen är 534 890 kronor enligt LOU eller 993 368 kronor enligt LUF/LUFS. Tänk på att även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret räknas till helhetsbeloppet.

Utbildning hos Informator med experter från verkligheten

Hos Informator hittar du utbildningar som hålls av yrkesaktiva experter inom våra fokusområden mjukvaruutveckling, IT-Proffs, Soft-Skills/Ledarskap och användarutbildning inom Office & Adobe. Här kan du alltid lite på att läraren både vet hur det du lär dig fungerar i verkligheten, har testat och hittat bästa sättet att jobba med området och dessutom levererat med moderna metoder på det sätt som passar dig bäst!
Vi har över 800 unika kurser i utbudet, du hittar samtliga på vår webb

Kort historik och Informators framtidsplaner

Informator grundades för snart 30 år sedan som ett svar på det snabbt ökande behovet av utbildad expertis inom IT. Civilingenjörer och datavetare som examinerades från högskolor vid denna tid behövde utbildning i de moderna metoder och programmeringsspråk som hade fått fotfäste i näringslivet och hos myndigheterna. IT-utvecklingen hade vid 1990 tagit rejäl fart och Informators första kunder blev dels högteknologiska svenska industribolag i telekom- och försvarsindustrin såsom Ericsson och SAAB, och dels statliga myndigheter och förvaltningar såsom Polisen, Säkerhetspolisen, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, FMV samt Försvarsmakten. Informator har bidragit till utvecklingen av Sveriges position som framstående IT-nation och har som mission att fortsätta göra det i framtiden.

Informator har de senaste åren tagit täten på den svenska utbildningsmarknaden i utvecklingen och tillhandahållandet av moderna lösningar i form av remote-utbildningar, optimerade kurser, videobaserade kurser, blended learning-lösningar och training-on-demand. Informator utmärker sig i IT-utbildningssverige med moderna lösningar och en lärplattform som lever upp till de förändrade kundkrav och den förändrade omvärlden. Portalen – Informator Training Cloud - hanterar både lärarledd och digital utbildning, erbjuder chatt-kommunikation med läraren och andra deltagare samt tillgängliggör kunskaps- och certifieringstester när som helst på dygnet oavsett deltagarens geografiska plats.

Informators nyfikenhet och vilja att bryta ny mark har banat väg för flertalet utbildningsformat utöver klassisk lärarledd utbildning. Utbildningarna i framtiden planeras att bli mer komprimerade för att spara på kundernas dyrbara tid, utbildningarna kommer i högre utsträckning än idag nås från vilken Internetuppkopplad dator som helst och i flera fall när som helst på dygnet – allt för att öka flexibiliteten för de som ska utbildas. Informators adelsmärke är att alltid ha ett komplett utbud för att hantera våra kunders utbildningsbehov inom IT – etablerad teknik såväl som för dagsaktuell!

Med Informators kompetenskort Informator Training Card kan organisationen utbildas till en lägre kostnad.

Training Card

Marielouise Söderling
Tel: 08-587 116 10
Mejl: marielouise.soderling[at]informator.se