Offentlig Sektor

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets avtal inom IT-utbildning, 7076/11, har gått ut och vi hänvisar därför våra kunder inom offentlig sektor till direktupphandling.

Direktupphandling
Information om direktupphandling hittar du bl.a. hos Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling, där du även hittar en mall för vad som krävs vid direktupphandling.

Kontakta oss för mer information
Göran Backman
Tel: 08-587 116 01
goran.backman[at]informator.se

Kort historik och Informators framtidsplaner

Informator grundades för 25 år sedan som ett svar på det snabbt ökande behovet av utbildad expertis inom IT. Civilingenjörer och datavetare som examinerades från högskolor vid denna tid behövde utbildning i de moderna metoder och programmeringsspråk som hade fått fotfäste i näringslivet och hos myndigheterna. IT-utvecklingen hade vid 1990 tagit rejäl fart och Informators första kunder blev dels högteknologiska svenska industribolag i telekom- och försvarsindustrin såsom Ericsson och SAAB, och dels statliga myndigheter och förvaltningar såsom Polisen, Säkerhetspolisen, Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, FMV samt Försvarsmakten. Informator har bidragit till utvecklingen av Sveriges position som framstående IT-nation och har som mission att fortsätta göra det i framtiden.

Informator ska vara den självklara partnern för individer och företag som vill använda informationsteknik som hävstång i utveckling samt drift av IT-lösningar och -produkter. I offentlig sektor såväl som i privata företag ska Informator leverera effektiva utbildningslösningar för att dessa organisationer ska kunna få ut effekten av de IT-lösningar de investerat i för att förbättra och stötta sina verksamheter. Informators kunskap möjliggör och effektiviserar dessa organisationers värdeskapande och gör att alla kan få ut nyttan av sin mjuk- och hårdvara.

Informator har de senaste åren tagit täten på den svenska utbildningsmarknaden i utvecklingen och tillhandahållandet av moderna lösningar i form av remote-utbildningar, optimerade kurser, videobaserade kurser, blended learning-lösningar och training-on-demand. Informator utmärker sig i IT-utbildningssverige med moderna lösningar och en lärplattform som lever upp till de förändrade kundkrav och den förändrade omvärlden. Portalen – Informator Training Cloud - hanterar både lärarledd och digital utbildning, erbjuder chatt-kommunikation med läraren och andra deltagare samt tillgängliggör kunskaps- och certifieringstester när som helst på dygnet oavsett deltagarens geografiska plats.

Informators nyfikenhet och vilja att bryta ny mark har banat väg för flertalet utbildningsformat utöver klassisk lärarledd utbildning. Utbildningarna i framtiden planeras att bli mer komprimerade för att spara på kundernas dyrbara tid, utbildningarna kommer i högre utsträckning än idag nås från vilken Internetuppkopplad dator som helst och i flera fall när som helst på dygnet – allt för att öka flexibiliteten för de som ska utbildas. Informators adelsmärke är att alltid ha ett komplett utbud för att hantera våra kunders utbildningsbehov inom IT – etablerad teknik såväl som för dagsaktuell!

Informator ska i framtiden fortsätta göra betydelsefull skillnad för att minska den ökande brist på IT-kompetenta individer som just nu bromsar samhällsutveckling och –tillväxt i Sverige. Företaget Informator har som mission att bidra till utvecklingen av Sveriges position som framstående IT-nation och har som vision att vara det bästa IT-utbildningsföretaget och det självklara valet för individen i IT-branschen likväl som företag och myndigheter!