Hand in Hand

Trots att hälften av världens befolkning är kvinnor utgör dem svindlande 70 % av världens fattiga. Kvinnor som lever i fattigdom möter ojämlikhet och diskriminering genom hela livet, från dålig utbildning och hälsa till låga löner och hög arbetslöshet. För att kunna utrota världsfattigdomen måste kvinnors ställning i världen förbättras. Hand in Hand är en organisation som tror på kvinnors entreprenörskap. Deras arbete går ut på att skapa arbeten bland de fattigaste genom att utbilda kvinnor, så att de kan starta egna företag och därmed arbeta sig ur fattigdom av egen kraft.

Hand in Hand mobiliserar framförallt kvinnor i självhjälpsgrupper och kombinerar utbildning och entreprenörsträning med möjlighet till mikrolån, vilket motiverar och stöder dem till att starta egna företag eller till att utveckla redan befintliga verksamheter. Utbildningen består av att medlemmarna lär sig läsa, skriva, räkna samt att dem får träning i entreprenörskap, finansiering, marknadsföring och träning i att driva mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering.

Vi på Informator tror på utbildning som kraft för att förändra världen till det bättre och det är med den kraften vi vill hjälpa till. Med vår juldonation hjälper vi organisationen att starta 9 företag genom utbildning och mikrolån så att kvinnor i fattiga länder kan arbeta sig ur fattigdom samt försörja sig själva och sina familjer!