L:ara

50 miljoner barn i världen saknar tillgång till grundläggande utbildning och lever på platser utan möjlighet att fysiskt kunna besöka skolor. Ovanpå det kan 250 miljoner barn varken läsa eller skriva. 

 

Medan världen går mot ett allt mer digitalt samhälle och fler människor i utvecklingsländerna har tillgång till mobiltelefoner än till en riktig toalett, släpar utbildningen efter. I denna tid av digitalisering ser organisationen L:ara stora möjligheter i att kunna erbjuda utbildning för alla som behöver det i världen, via mobila enheter. Vi på Informator stödjer L:ara som är en ideell förening som strävar efter att driva omvandlingen av den traditionella skolmodellen genom att utnyttja kraften i det digitala och på så sätt göra det möjligt för barn i utvecklingsländer att få tillgång till utbildning.

L:ara:s uppdrag

L:ara vill att grundutbildning ska vara tillgänglig för alla. Genom att skapa fria digitala inlärningssystem med hög kvalitet, skalbar och öppen källkod får barn tillgång till en mer personlig och tillgänglig utbildning. Vilket i sin tur kommer leda till att man blir allt mer oberoende av lärare, klassrum och geografiskt läge. Varken språk eller ekonomisk bakgrund kommer att påverka det fria digitala utbildningsmaterial som organisationen erbjuder.

KTH Magazine: En app för analfabeter >