Swedsoft

Mjukvara är ett område med många möjligheter och det har blivit en allt mer viktig del i både produkter och tjänster. Mjukvara finns och används i alla branscher och samhällssektorer, dessutom blir mjukvara allt viktigare även för vitala samhällsfunktioner som exempelvis sjukvård, försäkring och infrastruktur.

 

Swedsoft är en ideell förening som vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och Sveriges akademiska status i världen. Swedsoft arbetar aktivt med utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och vill bland annat medverka till att fler, såväl tjejer som killar väljer att utbilda sig inom system- och mjukvaruutveckling. Swedsoft vill dessutom vara en stark plattform för nätverkande och lärande, över branschgränser och mellan industri och akademi. På detta sätt tror Swedsoft att dem kommer kunna stärka svensk konkurrenskraft i industri, utbildningssystem och forskning.

Även om Sverige är ett framgångsrikt land inom många områden så menar Swedsoft att vi ännu inte har utnyttjat mjukvarans fulla potential och kanske något mer oroväckande, inser vi inte till fullo att förmågan av att hänga med och helst leda utvecklingen är avgörande för att Sverige på sikt ska kunna behålla industriell konkurrenskraft, säkra välfärden och säkra akademisk spets i världen.

Vi på Informator delar Swedsofts starka engagemang inom kompetensförsörjning och är stolta medlemmar sedan februari 2016.

Pressmeddelande: Ny medlem - Informator Utbildning