Partner

Det finns fler företag som delar vår passion för utbildning inom IT och projektledning. Dessa företag har vi valt ut som våra strategiska partners. Tillsammans arbetar vi för att leverera de bästa tänkbara utbildningslösningarna till våra kunder.

 
Microsoft

Red Hat


OracleLabCenter


Olingo


Arrow Education


EdumentLearning Point


Humandata

iBiz