SharePoint

Du som jobbar på SCB betalar 2 390 kr/dag för kurser inom SharePoint för utvecklare och 1 790 kr för kurser inom SharePoint för användare.

Skapa och utveckla lösningar med SharePoint 2013

Skapa och utveckla lösningar med SharePoint 2010

Grundläggande kunskap i att samarbeta och dela information med SharePoint 2013

Grundläggande kunskap i att samarbeta och dela information med SharePoint 2010

Fördjupad kunskap i att samarbeta och dela information med SharePoint 2013

Fördjupad kunskap i att samarbeta och dela information med SharePoint 2010