GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 49

Läs mer och boka >
7 december GO!

Tillämpad testledning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: SV009 Datum: 7 dec, 7 feb, 16 maj
Läs mer och boka >

Detta är en tvådagarskurs för dig som önskar lära sig mer om testledning och de problem man ställs inför. Kursen går igenom de olika aktiviteter en testledare förväntas ansvara för och hur man tar sig an dessa på bästa sätt, t.ex. tidsuppskattning, definition av körscheman, kvalitetsfaktorer, att mäta progress och statusrapportering.

Läs mer

Modern TDD in .Net


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1302 Datum: 7 dec, 9 mar
Läs mer och boka >
7 december GO!, 9 mars
7 december R GO!, 9 mars R
7 december R GO!, 9 mars R

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Datum: 8 dec, 17 jan, 21 feb, 10 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 50

Läs mer och boka >
12 december GO!, 3 april

Grundläggande kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: SV012 Datum: 15 dec, 28 feb, 16 maj
Läs mer och boka >
Läs mer och boka >
12 december GO!
12 december R GO!
12 december R GO!

Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20486 Datum: 12 dec, 16 jan, 27 feb, 19 apr - Fler...
Läs mer och boka >

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the student for exam 70-486.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 december R GO!, 20 mars, 27 juni
12 december GO!, 20 mars, 27 juni
This five day course will provide students with the key knowledge required to deploy and configure System Center 2012 R2 Service Manager.  Using hands-on labs, students will learn the following:
 • Where Service Manager sits within the System Center 2012 R2 product.
 • What business and technical needs Service Manager is designed to meet
 • How Service Manager aligns itself to ITIL and MOF.
 • How to architect and implement a System Center 2012 R2 Service Manager deployment.
 • How to upgrade an existing Service Manager 2010 environment to System Center 2012.
 • How to customize System Center 2012 R2 Service Manager to be in line with corporate standards.
 • How to configure Incident and Problem Management.
 • How to configure Activity, Change and Release Management.
 • How to configure Service Requests.
 • How to configure Service Level Management.
 • How to customize the Self-Service Portal.
 • How to configure Reporting and Analysis.
 • How to troubleshoot Service Manager and perform disaster recovery.
 • How to create customized Service Manager forms.
Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 15 dec, 10 jan, 6 feb, 6 mar - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 12 dec, 23 jan, 27 feb, 10 apr - Fler...
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

Scrum Master (+certifiering)


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 15 dec, 26 jan, 23 feb, 23 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet.

Läs mer

Agile Product Ownership


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1533 Datum: 14 dec, 17 feb, 22 mar, 12 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Fler och fler organisationer upptäcker att det är omöjligt att ha bara en produktägare, det krävs en produktledningsgrupp. I den här kursen lär du dig arbeta med produktägarskap i en Agil utvecklingsorganisation. 

Läs mer

ITIL® Lifecycle - Service Transition


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2867 Datum: 12 dec, 13 mar, 15 maj, 9 okt - Fler...
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Transition-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att testa och driftsätta nya och uppdaterade IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Transition'.

Läs mer

Nya Dataskyddsförordningen - GDPR

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1612 Datum: 15 dec, 19 jan, 17 maj
Läs mer och boka >
15 december GO!, 19 januari, 17 maj

Informator anordnar en heldagsworkshop med advokat Malin Edmar från Advokatfirman EdmarLaw AB som, tillsammans med sin kollega Karl-Hugo Engdahl, benar ut vilka nya krav som följer med den kommande dataskyddsförordningen, med konkreta tips på hur du kan förbereda ditt företag och kunderna inför den.

Läs mer

Word - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1404 Datum: 7 dec, 15 dec, 30 jan, 20 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram som hjälper dig att skapa dokument i professionell kvalitet. Med hjälp av Word kan du organisera och skriva dokument effektivare. Programmet innehåller flera kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg som du kan använda för att ta fram perfekta dokument i samarbete med andra användare.

Läs mer
Läs mer och boka >
14 december GO!, 9 februari
30 januari

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 51

Kom igång med PowerShell 5.0


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS2023 Datum: 19 dec, 13 feb, 20 mar
Läs mer och boka >
19 december GO!, 13 februari
20 mars

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 19 dec, 16 jan, 8 feb, 27 feb - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >
19 december GO!

Mastering Office 365


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1311 Datum: 19 dec
Läs mer och boka >
19 december GO!

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 19 dec, 16 jan, 13 feb, 13 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

SMB Summit 2016


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1613 Datum: 22 dec
Läs mer och boka >
22 december GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 52

Azure Road Trip


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1609 Datum: 28 dec, 18 jan, 26 jan
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 2

ASP.NET Core & MVC

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538B Datum: 12 jan, 26 apr, 21 jun
Läs mer och boka >

Detta program med de två fristående delarna T1538A Avancerad C#  och T1538B ASP.NET Core & MVC 6 riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i C#, LINQ och ASP.NET MVC 6.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 3

ITIL® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1603 Datum: 7 dec, 16 jan, 8 mar, 8 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs fokuserar på hur man ska få ITIL att fungera i organisationen, snarare än vad ITIL är.

Läs mer
Läs mer och boka >
19 januari GO!, 31 maj
31 maj, 16 oktober
31 maj

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 4

PowerPivot för Excel


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Datum: 7 dec, 23 jan, 27 feb, 3 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 5

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 30 jan, 31 maj
Läs mer och boka >

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 6

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 7

Läs mer och boka >
15 februari GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 12

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se