GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 26

SharePoint - PowerUser med NOCODE


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1428 Datum: 26 jun, 13 aug, 2 okt, 13 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör eller redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE. 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap att än bättre kunna utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint för att på egen hand bygga smarta lösningar som inte kräver kodning/systemutveckling.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 28 jun, 9 aug, 13 sep, 4 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Projektledning Grund - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1725 Datum: 28 jun, 23 aug, 20 sep, 27 sep - Fler...
Läs mer och boka >

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och DISC-analys.


Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators utbildare


Del 3 Dags att tillämpa din nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få projektcoachning av din utbildare.

Läs mer

VBA-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: H2416 Datum: 26 jun, 2 jul, 1 okt, 17 dec
Läs mer och boka >
26 juni GO!, 1 oktober, 17 december
2 juli GO!, 1 oktober, 17 december

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. 

Läs mer
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i CSI-boken (Continual Service Improvement). Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med förbättring och vidareutveckling av verksamheten samt rapportering och uppföljning.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - CSI'.

Läs mer
Läs mer och boka >

ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB and addresses the ISTQB Foundation Level Extension Syllabus - Agile Tester. 

The course includes exercises and practice exams to highlight key aspects of the syllabus and to help participants understand and practice the concepts and methods presented.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 26 jun, 9 okt, 13 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 27

Webbutveckling med Angular och Typescript


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1824 Datum: 2 jul, 27 aug, 1 okt, 5 nov - Fler...
Läs mer och boka >

I den här kursen så går vi igenom de rena grunderna upp till och med mönster och strategier för verkliga applikationer.

Läs mer

SharePoint för användare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1214 Datum: 4 jul, 8 aug, 12 sep, 17 okt - Fler...
Läs mer och boka >

SharePoint är stort och svårt för en användare att överblicka vilket ofta ger att företag missar att utnyttja upp till 90% av alla fördelar med programmet. Denna utbildning lär dig grunderna i SharePoint oavsett version, du får en överblick i programmets struktur och lär dig om integrationen med Microsoft Office. Det handlar inte längre enbart om intranät utan även om hur vi hanterar information i vår organisation.

Informator har genomfört utbildningar och våra experter från Humandata har arbetat med SharePoint sedan första version och har stött på både problem och lösningar hos stora som små kunder över hela Sverige!

Läs mer

SharePoint för Administratör och Redaktör


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T50366 Datum: 5 jul, 9 aug, 13 sep, 18 okt - Fler...
Läs mer och boka >

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer

Leading SAFe® 4.5 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 2 jul, 23 aug, 3 sep, 11 okt - Fler...
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Power Pivot för Excel - Kom igång


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Datum: 4 jul, 30 aug, 4 okt, 8 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer
Läs mer och boka >
5 juli
5 juli GO!

MS Project är Microsofts projektverktyg som under många år varit ett favoritverktyg för projektledare i yrkeslivet. Denna utbildning vänder sig till dig som projektledare och även projektmedarbetare som vill kunna använda MS Project. Vi hanterar versioner 2010 - 2016 under kursen som ett effektivt verktyg för planering av projekt.

Läs mer

VBA-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: H2416 Datum: 26 jun, 2 jul, 1 okt, 17 dec
Läs mer och boka >
26 juni GO!, 1 oktober, 17 december
2 juli GO!, 1 oktober, 17 december

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. 

Läs mer

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 2 jul, 6 aug, 27 aug, 17 sep - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 32

Läs mer och boka >

This course is aimed at experienced IT Professionals who currently administer their on-premises infrastructure. The course introduces the students to Microsoft Azure and then teaches them how to manage their infrastructure in Azure rather than on-premises.

Läs mer

C# Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 6 aug, 10 sep, 8 okt, 5 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer

Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1420 Datum: 8 aug, 5 sep, 3 okt, 31 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 28 jun, 9 aug, 13 sep, 4 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 33

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 13 aug, 20 aug, 10 sep, 8 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till projektledare och projektmedarbetare som vill kunna använda MS Project som ett effektivt verktyg för planering av projekt.

Läs mer

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 15 aug, 19 sep, 17 okt, 21 nov
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 34

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 22 aug
Läs mer och boka >
22 augusti R GO!
22 augusti GO!

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer

C++ Threads Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1312 Datum: 20 aug, 3 dec
Läs mer och boka >

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Läs mer

Agile Architecture Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1101 Datum: 20 aug, 1 okt, 19 nov
Läs mer och boka >

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you already feel you need to add more structure to your current work as an architect?

Agile Architecture Fundamentals course will:

  • Deepen your understanding of how to work as an architect, and of the fundamentals in architecture work
  • Explain what an architect’s role is and what skills it takes
  • Teach you how to produce architecture from requirements, and to build a Solution-architecture design from the ground up
  • Stay technology-neutral, avoiding solutions tied to a particular programming language or environment. 
Läs mer

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 24 aug, 17 okt, 14 nov, 19 dec
Läs mer och boka >

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 13 aug, 20 aug, 10 sep, 8 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 28 jun, 20 aug, 17 sep, 15 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

Word - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1404 Datum: 23 aug, 11 okt, 5 dec
Läs mer och boka >

Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram som hjälper dig att skapa dokument i professionell kvalitet. Med hjälp av Word kan du organisera och skriva dokument effektivare. Programmet innehåller flera kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg som du kan använda för att ta fram perfekta dokument i samarbete med andra användare.

Läs mer

PowerPoint - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1408 Datum: 24 aug, 12 okt, 30 nov
Läs mer och boka >

Med PowerPoint kan du skapa bildspel med text och foton, illustrationer, ritningar, tabeller, diagram och, med snygga övergångar i ett snyggt bildspel. Du kan animera text och illustrationer och lägga till ljudeffekter och berättarröst.  

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 35

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 2 jul, 6 aug, 27 aug, 17 sep - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >

This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths.

This optimized three day course focus on the introduction in using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.

Läs mer

Styrgruppsarbete i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1501 Datum: 30 aug, 21 sep
Läs mer och boka >
30 augusti GO!, 21 september
21 september

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Användbarhet & Agil Design/UX


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Datum: 27 aug, 1 okt, 29 okt, 3 dec
Läs mer och boka >

På denna UX-fokuserade utbildning får du prova på och lära dig hela processen att från ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner tillsammans med fantastisk användarupplevelse!

– Att gå från ”Good enough” till ”Great” . Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen  att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 28 aug, 16 okt, 13 nov
Läs mer och boka >
28 augusti GO!, 16 oktober, 13 november
16 oktober, 13 november

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Agile Hands-On - Scrum/Kanban


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1429 Datum: 27 jun, 29 aug, 3 okt, 14 nov
Läs mer och boka >

En heldag med övningar och praktisk genomgång av hur man på olika sätt kan anpassa sitt agila arbetssätt.

Läs mer

Power Pivot för Excel - Kom igång


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Datum: 4 jul, 30 aug, 4 okt, 8 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 6 aug, 27 aug, 10 sep, 1 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Excel - Intensivkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402B Datum: 8 aug, 29 aug, 12 sep, 3 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En komprimerad grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Excel för ekonomer

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1804 Datum: 31 aug, 26 okt, 14 dec
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 38

Läs mer och boka >

he Veeam Certified Engineer (VMCE) course is a 3 day technical deep-dive focused on teaching engineers to architect, implement, optimize and troubleshoot the Veeam software solution.

This class is designed for the professional services consultant and system administrator alike creating a Veeam expert who is able to maximize the benefit to a business.

The VMCE course combines expert instruction with intensive hands-on exercises to provide the maximum knowledge transfer to each participant.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 42

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 51

Läs mer och boka >
17 december R GO!

I dagens mediasamhälle där fler och fler är uppkopplade mot Internet så är det även i den digitala världen som du snabbast kommer i kontakt med dina kunder/besökare.

I denna digitala utbildningen lär du dig i eget tempo best practice hur du som företagare kan lyckas i olika sociala plattformar. Utbildningen levereras i Informators Training Cloud med digitalt stöd för att du på egen hand på bästa sätt skall kunna dra nytta av möjligheterna inom social marknadsföring!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se