GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 50

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 14 dec, 25 jan, 22 feb, 26 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Excel - Släpp fram potentialen!


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1207 Datum: 14 dec, 17 jan, 7 mar, 11 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 14 dec, 15 jan, 26 mar, 7 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 51

SharePoint - PowerUser med NOCODE


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1428 Datum: 18 dec, 19 feb, 23 apr, 26 jun
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör eller redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE. 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap att än bättre kunna utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint för att på egen hand bygga smarta lösningar som inte kräver kodning/systemutveckling.

Läs mer

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 18 dec, 29 jan, 26 feb, 26 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Leading SAFe® 4.5 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 18 dec, 15 jan, 5 apr, 24 maj - Fler...
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer
Läs mer och boka >

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. 

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 19 dec, 9 jan, 29 jan, 19 feb - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Outlook - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1407 Datum: 21 dec, 14 feb, 11 apr, 20 jun
Läs mer och boka >

Med hjälp av Microsoft Outlook 2013 kan du organisera dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och att göra-listor på ett och samma ställe.

Läs mer

Access - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1701 Datum: 20 dec, 5 mar, 2 maj
Läs mer och boka >
20 december GO!, 5 mars, 2 maj
5 mars, 2 maj

Med Access skapar du lätt databaser i Windowsmiljö. Du skapar snygga formulär för att lägga till, ta bort och uppdatera olika register. Du kan skapa relationer mellan tabeller för att kunna filtrera och hitta den information du är intresserad av

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 1

SIAM Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1731 Datum: 3 jan, 14 feb, 4 apr
Läs mer och boka >
3 januari GO!, 14 februari, 4 april

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drifkrafter, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 2

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 10 jan, 5 feb, 12 mar, 4 apr - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarutbildning får du goda grunder för att leda projekt! Kursen skapar en förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper plus många praktiska verktyg för dig att ta med till din egen verksamhet. Utbildningens innehåll är anpassat efter de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig teoretiska kunskaper för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 3

SharePoint för Administratör och Redaktör


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T50366 Datum: 18 jan, 1 mar, 5 apr, 24 maj - Fler...
Läs mer och boka >

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer

Nätverksteknik och Datakommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2701 Datum: 18 dec, 15 jan, 26 feb, 4 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är utbildningen för dig som vill ha en säker grund att stå på inom nätverks- och datakommunikationsområdet. Utbildningen går igenom terminologi, hur datanät byggs upp, arkitekturer, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop och varför vi har den miljö som vi har idag.

Detta är en riktig hands-on kurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 4

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 5

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 29 jan, 16 apr, 4 maj, 29 maj - Fler...
Läs mer och boka >

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 29 jan, 6 mar, 24 apr, 29 maj
Läs mer och boka >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the 2014 standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

Modern Integrationsarkitektur

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1831 Datum: 31 jan, 6 mar, 23 apr, 24 maj
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 6

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 10 jan, 5 feb, 12 mar, 4 apr - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarutbildning får du goda grunder för att leda projekt! Kursen skapar en förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper plus många praktiska verktyg för dig att ta med till din egen verksamhet. Utbildningens innehåll är anpassat efter de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig teoretiska kunskaper för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 7

Läs mer och boka >

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

Läs mer

Outlook med Office 365 - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1707 Datum: 14 feb, 11 apr, 20 jun
Läs mer och boka >
14 februari GO!, 11 april, 20 juni

Med hjälp av Microsoft Outlook kan du organisera dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och att göra-listor på ett och samma ställe.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 11

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se