GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 34

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 20 aug, 7 sep, 25 sep, 15 okt - Fler...
Läs mer och boka >

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 22 aug
Läs mer och boka >
22 augusti R GO!
22 augusti GO!

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer

C++ Threads Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1312 Datum: 20 aug, 3 dec
Läs mer och boka >

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Läs mer

Mastering JIRA Administration


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1503 Datum: 23 aug, 4 okt, 29 nov
Läs mer och boka >

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

Läs mer

Agile Architecture Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1101 Datum: 20 aug, 1 okt, 19 nov
Läs mer och boka >

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you already feel you need to add more structure to your current work as an architect?

Agile Architecture Fundamentals course will:

  • Deepen your understanding of how to work as an architect, and of the fundamentals in architecture work
  • Explain what an architect’s role is and what skills it takes
  • Teach you how to produce architecture from requirements, and to build a Solution-architecture design from the ground up
  • Stay technology-neutral, avoiding solutions tied to a particular programming language or environment. 
Läs mer

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 24 aug, 11 okt, 17 okt, 14 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 20 aug, 10 sep, 8 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >
20 augusti GO!, 8 oktober, 3 december
10 september GO!, 22 oktober GO!, 26 november

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 20 aug, 17 sep, 15 okt, 19 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

PowerPoint - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1408 Datum: 24 aug, 12 okt, 30 nov
Läs mer och boka >

Med PowerPoint kan du skapa bildspel med text och foton, illustrationer, ritningar, tabeller, diagram och, med snygga övergångar i ett snyggt bildspel. Du kan animera text och illustrationer och lägga till ljudeffekter och berättarröst.  

Läs mer

Leading SAFe® 4.5 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 23 aug, 3 sep, 11 okt, 20 dec
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 35

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 27 aug, 17 sep, 26 sep, 10 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >

This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths.

This optimized three day course focus on the introduction in using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.

Läs mer

Styrgruppsarbete i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1501 Datum: 30 aug, 21 sep
Läs mer och boka >
30 augusti GO!, 21 september
21 september

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Användbarhet & Agil Design/UX


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Datum: 27 aug, 1 okt, 29 okt, 3 dec
Läs mer och boka >

På denna UX-fokuserade utbildning får du prova på och lära dig hela processen att från ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner tillsammans med fantastisk användarupplevelse!

– Att gå från ”Good enough” till ”Great” . Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen  att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 28 aug, 16 okt, 13 nov
Läs mer och boka >
28 augusti GO!, 16 oktober, 13 november
16 oktober, 13 november

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Agile Hands-On - Scrum/Kanban


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1429 Datum: 29 aug, 3 okt, 14 nov
Läs mer och boka >

En heldag med övningar och praktisk genomgång av hur man på olika sätt kan anpassa sitt agila arbetssätt.

Läs mer

Power Pivot för Excel - Kom igång


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Datum: 30 aug, 4 okt, 8 nov, 20 dec
Läs mer och boka >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 27 aug, 10 sep, 1 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Excel - Intensivkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402B Datum: 29 aug, 12 sep, 3 okt, 24 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En komprimerad grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Excel för ekonomer

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1804 Datum: 31 aug, 26 okt, 14 dec
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 36

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 20 aug, 7 sep, 25 sep, 15 okt - Fler...
Läs mer och boka >

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 4 sep, 22 okt, 26 nov
Läs mer och boka >

Coachande ledarskap innebär förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Håller du med om att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Denna ledarskapskurs ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Läs mer

Leading SAFe® 4.5 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 23 aug, 3 sep, 11 okt, 20 dec
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 3 sep, 19 sep, 1 okt, 29 okt - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1420 Datum: 5 sep, 3 okt, 31 okt, 21 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 september GO!, 23 oktober, 3 december
5 november, 3 december

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

Outlook med Office 365 - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1707 Datum: 7 sep, 31 okt, 19 dec
Läs mer och boka >

Med hjälp av Microsoft Outlook kan du organisera dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och att göra-listor på ett och samma ställe.

Läs mer
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till projektledare och projektmedarbetare som vill kunna använda MS Project som ett effektivt verktyg för planering av projekt.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 37

Läs mer och boka >

After four-days of intense hands-on training, developers will leave with the core skills required to design and build the next generation of integration and business process solutions using BizTalk Server. Training on the BizTalk Server platform encompasses understanding fundamental concepts, basic architecture and using functions of Enterprise Application Integration, Business Process Automation with support for transactions, business to business communication, message broker and business activity monitoring. The BizTalk Developer core course offers developers more advanced content than the Microsoft Official Curriculum (MOC) or any other competing course.

Läs mer

SharePoint för Administratör och Redaktör


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T50366 Datum: 13 sep, 18 okt, 22 nov, 20 dec
Läs mer och boka >

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 13 sep, 4 okt, 25 okt, 15 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 20 aug, 10 sep, 8 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >
20 augusti GO!, 8 oktober, 3 december
10 september GO!, 22 oktober GO!, 26 november

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 27 aug, 10 sep, 1 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Excel - Intensivkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402B Datum: 29 aug, 12 sep, 3 okt, 24 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En komprimerad grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 38

Spring Framework


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T20109 Datum: 17 sep, 19 nov
Läs mer och boka >

Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java applications. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application.

Läs mer

ASP.NET MVC Core 2


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538B Datum: 20 sep, 19 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i ASP.NET MVC Core. Vi dyker ner i senaste versionen av ASP.NET, tittar på beståndsdelar och arkitektur av ASP.NET MVC Core-mönstret, går igenom MVC-modeller med LINQ och Entity Framework och mycket mer!

Läs mer

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 3 sep, 19 sep, 1 okt, 29 okt - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 20 aug, 17 sep, 15 okt, 19 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 19 sep, 17 okt, 21 nov
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

Veeam Certified Engineer


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: VEE_VMCE Datum: 17 sep, 3 dec
Läs mer och boka >

he Veeam Certified Engineer (VMCE) course is a 3 day technical deep-dive focused on teaching engineers to architect, implement, optimize and troubleshoot the Veeam software solution.

This class is designed for the professional services consultant and system administrator alike creating a Veeam expert who is able to maximize the benefit to a business.

The VMCE course combines expert instruction with intensive hands-on exercises to provide the maximum knowledge transfer to each participant.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 39

IREB CPRE Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1705 Datum: 20 aug, 24 sep, 29 okt, 3 dec
Läs mer och boka >

I denna utbildning får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level 

Läs mer

Word - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1405 Datum: 27 sep, 6 dec
Läs mer och boka >
27 september GO!, 6 december
27 september, 6 december

För många räcker grundkunskap långt för att arbeta i Word. Är du en flitig användare av programmet upptäcker du snart att det finns så mycket mer. Fortsättningskursen tar vid där grundkursen slutar och fördjupar din kunskap i programmet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 40

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 13 sep, 4 okt, 25 okt, 15 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 27 aug, 10 sep, 1 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 41

Word med Office 365 - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1704 Datum: 23 aug, 11 okt, 5 dec
Läs mer och boka >

Microsoft Word är det vanligaste ordbehandlingsprogrammet. Det hjälper dig att skapa dokument av professionell kvalitet. Med hjälp av Word kan du organisera och skriva dokument effektivt. Programmet innehåller flera kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg som du kan använda för att ta fram perfekta dokument i samarbete med andra användare.

Läs mer
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till projektledare och projektmedarbetare som vill kunna använda MS Project som ett effektivt verktyg för planering av projekt.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 42

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 15 okt, 4 apr, 7 maj
Läs mer och boka >
15 oktober GO!, 4 april GO!, 7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 43

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 20 aug, 10 sep, 8 okt, 22 okt - Fler...
Läs mer och boka >
20 augusti GO!, 8 oktober, 3 december
10 september GO!, 22 oktober GO!, 26 november

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 47

Orchestrating Winning Performance


Kurs-ID: IMD-OWP Datum: 19 nov, 24 jun
Läs mer och boka >
19 november GO!
24 juni GO!

Orchestrating Winning Performance (OWP) is a unique 5-day program for individuals and teams at all career stages. In one comprehensive program, you get the latest business management trends while building specific capabilities of your choice – giving you the confidence to provide direction and leadership in today's ever-changing world. Plus, you are introduced to a global network of leading business executives.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 51

Läs mer och boka >
17 december R GO!

I dagens mediasamhälle där fler och fler är uppkopplade mot Internet så är det även i den digitala världen som du snabbast kommer i kontakt med dina kunder/besökare.

I denna digitala utbildningen lär du dig i eget tempo best practice hur du som företagare kan lyckas i olika sociala plattformar. Utbildningen levereras i Informators Training Cloud med digitalt stöd för att du på egen hand på bästa sätt skall kunna dra nytta av möjligheterna inom social marknadsföring!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 14

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 15 okt, 4 apr, 7 maj
Läs mer och boka >
15 oktober GO!, 4 april GO!, 7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 19

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 15 okt, 4 apr, 7 maj
Läs mer och boka >
15 oktober GO!, 4 april GO!, 7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 26

Orchestrating Winning Performance


Kurs-ID: IMD-OWP Datum: 19 nov, 24 jun
Läs mer och boka >
19 november GO!
24 juni GO!

Orchestrating Winning Performance (OWP) is a unique 5-day program for individuals and teams at all career stages. In one comprehensive program, you get the latest business management trends while building specific capabilities of your choice – giving you the confidence to provide direction and leadership in today's ever-changing world. Plus, you are introduced to a global network of leading business executives.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se