GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 22

Läs mer och boka >
31 maj GO!, 17 oktober
17 oktober
17 oktober

CCT: Incident Response


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1101 Datum: 31 maj
Läs mer och boka >
31 maj GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 23

Developing ASP.NET MVC Web Applications


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20486 Datum: 7 jun, 21 aug, 2 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the student for exam 70-486.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 juni GO!

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 8 jun, 4 jul, 22 aug, 12 sep - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Leading SAFe - Scaled Agile Framework


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 7 jun, 15 jun, 28 sep, 26 okt - Fler...
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer
Läs mer och boka >
8 juni GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 24

Visio - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C2610 Datum: 14 jun, 15 jun, 11 sep, 6 nov
Läs mer och boka >

Utbildningen är avsedd för dig som vill åskådliggöra dina arbeten grafiskt, rita upp din strategi, förklara komplicerade processer och kommunicera bättre. Med Visio är det enkelt att skapa professionell affärsgrafik, utmärkt för den som ska presentera flödesscheman och organisationscheman, lättare hålla reda på det växande nätverkets uppbyggnad, skapa planritningar m m.

Läs mer

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 12 jun, 18 sep, 6 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 12 jun, 30 aug, 27 sep, 25 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Framgångsrikt ledarskap genom kommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1508 Datum: 12 jun, 11 sep, 5 okt, 30 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna kommunicera framgångsrikt med kunder och andra viktiga intressenter i din yrkesroll. Du kan ha en ledarroll, till exempel chef eller projektledare, eller en specialistroll.

Läs mer
Läs mer och boka >
13 juni GO!

Agile Portfolio Management är kursen som ger dig verktyg för att leda och fatta beslut inom strategi, affärsmodell och produktportfölj, och sedan omsätta detta i effektiv exekvering genom agil utveckling i stor skala.

Läs mer

PowerPoint med Office 365 - Grundkurs

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1708 Datum: 13 jun, 24 aug, 1 nov, 13 dec
Läs mer och boka >

Med PowerPoint kan du skapa bildspel med text och foton, illustrationer, ritningar, tabeller och diagram i ett snyggt bildspel. Du kan animera text och illustrationer och lägga till ljudeffekter och berättarröst.  

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 25

VBA-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: H2416 Datum: 19 jun, 10 okt, 5 dec
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. 

Läs mer

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 20 jun, 4 sep, 9 okt, 13 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code. This course gives you a fast and effective introduction to Python, regardless it it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Läs mer

C# Fast Track

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 19 jun, 18 sep, 5 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer

Dependency Injection using MVVM & WPF


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1542 Datum: 19 jun, 28 aug, 16 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Learn how to write loosely coupled code that is easy to test and easy to maintain with high cohesion and “Separation of Concern”. This is the future for modern software development and it might question some of the “old school” ways of doing OOP.

Several high-profile companies such as H&M, DICE and King are using Dependency Injection in their R&D departments and some have it as requirement for employment.

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 19 jun, 31 aug, 5 okt, 9 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Architecture Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1101 Datum: 19 jun, 28 aug, 2 okt, 30 okt - Fler...
Läs mer och boka >

This course will teach you how to work methodically in designing and building architecture, as well as give you an introduction to the broad spectrum of architecture roles in the workforce.

Läs mer
Läs mer och boka >
19 juni GO!

Organisationsutveckling - kultur som framgångsfaktor

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1717 Datum: 19 jun, 18 sep, 23 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 26

Javaprogrammering - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2731 Datum: 26 jun, 28 aug, 9 okt, 6 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se