GO! - Garanterad kursstart


När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

GO! - Garanterad kursstart

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 39

Leading SAFe® 4.6 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 26 sep, 24 okt, 21 nov, 18 dec
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 26 sep, 24 okt, 21 nov, 18 dec
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 26 sep, 25 okt, 6 dec
Läs mer och boka >
25 oktober, 6 december

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 40

VBA-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: H2416 Datum: 3 okt, 21 nov
Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. 

Läs mer
Läs mer och boka >

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework och nyheterna från Java 10

Läs mer
Läs mer och boka >
1 oktober GO!, 10 december
5 november

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

Ett år efter GDPR trädde i kraft

Nyhet
Kurs-ID: SEM0909 Datum: 2 okt
Läs mer och boka >
2 oktober GO!
Ett år efter GDPR trädde i kraft – Vad borde finnas på plats? Välkommen på frukostseminarium hos InformatorDe flesta företag och organisationer gjorde en stor insats med både interna och externaresurser. Många andra projekt blev omprioriterade för att ge plats åt GDPR-arbetet. Detmest nödvändiga arbetet utfördes för... Läs mer
Läs mer och boka >
30 september GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 41

ITIL® 4 Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1902 Datum: 8 okt, 5 nov, 3 dec
Läs mer och boka >

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 8 okt, 30 okt, 26 nov
Läs mer och boka >
8 oktober GO!, 26 november
30 oktober, 26 november

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1702 Datum: 10 okt, 7 nov, 5 dec
Läs mer och boka >

En komplett grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra dig effektivare. Excel är ett väldigt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Samtidigt fungerar Excel också mycket bra för enkla beräkningar eller för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 42

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 14 okt, 16 okt, 11 nov, 13 nov - Fler...
Läs mer och boka >
14 oktober GO!, 11 november GO!, 9 december
16 oktober GO!, 13 november, 4 december

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer
Läs mer och boka >

In this hands-on 3-day workshop you will learn the fundamentals of Microservices and how to design and implement Microservices using Spring Boot and Spring Cloud. We will also look at containerizing applications with docker, scheduling and orchestration with Docker Swarm and Kubernetes.

Läs mer

ServiceNow Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1845 Datum: 14 okt, 27 nov
Läs mer och boka >
14 oktober GO!, 27 november

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 43

Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Design-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att definiera tjänsteinnhåll och att etablera avtal och SLAer.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Design'.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 26 sep, 24 okt, 21 nov, 18 dec
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

IT Security for Admins


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1524 Datum: 21 okt, 2 dec
Läs mer och boka >

Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i nätverksrelaterade miljöer.

Det här är en väldigt uppskattad och rolig kurs, där man får se saker man inte trodde var möjligt (eller i alla fall inte trodde var så lätt). Många deltagare går hem med ett leende på läpparna med samtidigt en stor oro för sin egen datormiljö. Kursen är en ögonöppnare och passar beslutsfattande roller likväl som tekniker och ansvariga personer för delar av en IT-miljö.

Läs mer
Läs mer och boka >

Målgruppen är utvecklare med några års erfarenhet i t.ex. Java eller .NET som vill förstärka sin kunskap om frontend-utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
21 oktober GO! , 11 november GO!
21 oktober R GO!, 11 november R GO!

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

Läs mer
Läs mer och boka >
21 oktober GO! , 5 december GO!
5 december GO!

This course provides the underlying knowledge required by all individuals who will be evaluating Microsoft Azure, regardless of whether they are an administrator, developer, or database administrator.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 44

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 26 sep, 28 okt, 21 nov, 16 dec
Läs mer och boka >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 45

Läs mer och boka >
5 november GO!
5 november R GO!

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 46

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 14 okt, 16 okt, 11 nov, 13 nov - Fler...
Läs mer och boka >
14 oktober GO!, 11 november GO!, 9 december
16 oktober GO!, 13 november, 4 december

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer
Läs mer och boka >

This course is directed at anyone who wants so learn how a Linux-based system with GNU tools is designed and how to manage it. We will go through several key operation system components, and learn a comprehensive set of basic commands for typical tasks. Computer-based exercises are a major part of the course, in order to get hands-on experience.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 49

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se