När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

GO! - Garanterad kursstart

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

 

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

 

Vecka 9

Läs mer och boka >
25 februari GO!, 15 april
18 mars, 12 maj

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 24 feb, 23 mar, 20 apr, 18 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Nätverksteknik och Datakommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2701 Datum: 24 feb, 30 mar, 4 maj, 1 jun
Läs mer och boka >

Detta är en riktig hands-on säkerhetskurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Läs mer
Läs mer och boka >
28 februari GO!, 14 maj
11 mars, 14 maj

Att leda och utveckla dina processer med ritandet som verktyg.

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att använda agila metoder genom att rita när du talar och förtydliga det som händer under mötet. Du fångar upp olika idéer och åsikter, skapar bilder för diskussion och överenskommelser i ditt team.

Läs mer

Presentationsteknik


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M303 Datum: 24 feb, 27 apr
Läs mer och boka >
24 februari GO!, 27 april
24 februari, 27 april

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 24 feb, 25 mar, 27 apr, 27 maj - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1420 Datum: 27 feb, 18 mar, 8 maj, 9 jun
Läs mer och boka >
18 mars, 8 maj, 9 juni
27 februari GO!, 18 mars, 8 maj, 9 juni

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
28 februari GO!, 3 juni
28 februari GO!, 3 juni

ServiceNow Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1845 Datum: 25 feb, 21 apr, 2 jun, 31 aug - Fler...
Läs mer och boka >
25 februari GO!, 2 juni, 3 november
21 april GO!, 31 augusti
Läs mer och boka >
24 februari GO!
Läs mer och boka >

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy for the system being tested. Plan, schedule and track the tasks.

Describe and organise the necessary activities. Select, acquire and assign the adequate resources to the tasks. Select, organise and lead testing teams. Organise the communication between the members of the testing teams, and between the testing teams and all relevant stakeholders. Justify the decisions and provide adequate reporting information where applicable.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 10

Testautomatisering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1844 Datum: 2 mar, 8 jun
Läs mer och boka >
2 mars GO!, 8 juni
2 mars R, 8 juni R

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. 

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska.

Läs mer

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1703 Datum: 2 mar, 29 apr, 28 maj, 17 jun - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen för Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 5 mar, 17 mar, 9 jun
Läs mer och boka >
17 mars GO!, 9 juni
5 mars GO!, 17 mars, 9 juni

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 11

Läs mer och boka >

Utbildningen vänder sig till projektledare och projektmedarbetare som vill kunna använda MS Project som ett effektivt verktyg för planering av projekt.

Läs mer

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 12 mar, 15 jun
Läs mer och boka >
12 mars GO!, 15 juni
12 mars, 15 juni

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 12

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 18 mar, 27 maj
Läs mer och boka >
18 mars GO!, 27 maj
18 mars R, 27 maj R

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
16 mars GO!, 16 april GO!

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 19 mar, 21 apr, 18 maj, 24 jun
Läs mer och boka >
19 mars GO!, 21 april, 18 maj, 24 juni
19 mars, 21 april, 18 maj, 24 juni

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 5 mar, 17 mar, 9 jun
Läs mer och boka >
17 mars GO!, 9 juni
5 mars GO!, 17 mars, 9 juni

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer
Läs mer och boka >
19 mars
19 mars GO!

VMware vSphere: Fast Track [v6.7]


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: VMW_VSFT67 Datum: 16 mar, 11 maj, 22 jun
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 13

Läs mer och boka >
24 mars GO!
24 mars

Målgruppen är utvecklare med några års erfarenhet i t.ex. Java eller .NET som vill förstärka sin kunskap om frontend-utveckling.

Läs mer

Leading SAFe® 5 with SA Certification

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1510 Datum: 16 mar, 26 mar, 16 apr, 27 apr - Fler...
Läs mer och boka >
26 mars GO!, 27 april, 18 maj, 24 juni
16 mars, 16 april GO!, 18 maj, 24 juni

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 14

Läs mer och boka >
31 mars GO!, 1 juni
31 mars R GO!, 1 juni R

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 30 mar, 8 jun
Läs mer och boka >
30 mars R GO!, 8 juni
30 mars, 8 juni

This course gives you a fast and effective introduction to Python v3, regardless if it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code.

Läs mer

Projektekonomi


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M122 Datum: 31 mar, 4 jun
Läs mer och boka >
31 mars GO!, 4 juni
31 mars, 4 juni

Under kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan planera, styra och följa upp projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi går igenom ekonomiska grundbegrepp, olika modeller och verktyg för budgetering och uppföljning av projekt. Under kursen får du prova olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och budgettekniker.

Läs mer

Managing Modern Desktops


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MSMD-101 Datum: 30 mar, 25 maj
Läs mer och boka >
30 mars GO!, 25 maj
30 mars R, 25 maj R

RHCSA Rapid Track Course


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: RH199 Datum: 30 mar, 8 jun
Läs mer och boka >
30 mars GO!, 8 juni

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 15

Läs mer och boka >
7 april
7 april GO!

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 16

Teams och SharePoint Online för användare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1214 Datum: 16 mar, 14 apr, 11 maj, 8 jun
Läs mer och boka >

SharePoint är stort och svårt för en användare att överblicka vilket ofta ger att företag missar att utnyttja upp till 90% av alla fördelar med programmet. Denna utbildning lär dig grunderna i SharePoint oavsett version, du får en överblick i programmets struktur och lär dig om integrationen med Microsoft Office. Det handlar inte längre enbart om intranät utan även om hur vi hanterar information i vår organisation.

Informator har genomfört utbildningar och våra experter från Humandata har arbetat med SharePoint sedan första version och har stött på både problem och lösningar hos stora som små kunder över hela Sverige!

Läs mer
Läs mer och boka >

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer
Läs mer och boka >
15 april GO! , 7 maj GO!
15 april R GO!, 7 maj R GO!
Läs mer och boka >
16 mars GO!, 16 april GO!

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Leading SAFe® 5 with SA Certification

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1510 Datum: 16 mar, 26 mar, 16 apr, 27 apr - Fler...
Läs mer och boka >
26 mars GO!, 27 april, 18 maj, 24 juni
16 mars, 16 april GO!, 18 maj, 24 juni

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 17

Läs mer och boka >
20 april GO! , 4 maj GO!
20 april R GO!, 4 maj R GO!

Ska du bygga analytiska datamodeller i SQL Server 2016 Analysis Services, vare sig det är OLAP kuber eller tabulära modeller, och vill lära dig hur? Då är den här kursen rätt för dig. Under tre dagar så kommer du lära dig att komma igång, förstå skillnaderna mellan modeller, introduceras till frågespråken MDX och DAX samt lära dig hur du underhåller, utvecklar och driftsätter både tabulära och multidimensionella analytiska datamodeller med SQL Server Analysis Services

Läs mer
Läs mer och boka >
22 april
22 april GO!

I kursen går vi igenom verktyget Git, sätter det i sitt sammanhang och gör praktiska övningar för att få en förståelse för hur verktyget används för versionshantering.

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Datum: 20 apr, 29 jun
Läs mer och boka >

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer

ServiceNow Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1845 Datum: 25 feb, 21 apr, 2 jun, 31 aug - Fler...
Läs mer och boka >
25 februari GO!, 2 juni, 3 november
21 april GO!, 31 augusti

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se