GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 18

C# Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 3 maj, 18 jun
Läs mer och boka >
3 maj GO!, 18 juni
3 maj R, 18 juni R

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer
Läs mer och boka >
3 maj GO!
3 maj

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer
Läs mer och boka >
2 maj, 18 juni
2 maj GO!, 18 juni

I denna projektledarutbildning får du goda grunder för att leda projekt! Kursen skapar en förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper plus många praktiska verktyg för dig att ta med till din egen verksamhet. Utbildningens innehåll är anpassat efter de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig teoretiska kunskaper för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

GDPR - grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1612 Datum: 4 maj, 8 jun
Läs mer och boka >
4 maj GO!, 8 juni
4 maj R GO!, 8 juni

Informator anordnar en workshop med advokat Malin Edmar från Advokatfirman EdmarLaw AB som, tillsammans med sin kollega Karl-Hugo Engdahl, benar ut vilka nya krav som följer med den kommande dataskyddsförordningen, med konkreta tips på hur du kan förbereda ditt företag och kunderna inför den.

Läs mer
Läs mer och boka >
2 maj GO!
2 maj

Med Access skapar du lätt databaser i Windowsmiljö. Du skapar snygga formulär för att lägga till, ta bort och uppdatera olika register. Du kan skapa relationer mellan tabeller för att kunna filtrera och hitta den information du är intresserad av

Läs mer

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 2 maj, 21 maj, 28 maj, 11 jun - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer

ISTQB Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1720 Datum: 2 maj, 18 jun
Läs mer och boka >
2 maj GO!, 18 juni
2 maj R, 18 juni R

After the training, successfully completed the ISTQB Foundation Certificate is an indication of personal skills testing. ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing is an international software testing qualification.

Läs mer
Läs mer och boka >
3 maj GO!
3 maj R

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 19

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 7 maj, 7 jun, 28 jun
Läs mer och boka >
7 maj GO!, 7 juni, 28 juni
7 maj, 28 juni

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

VBA-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: H2416 Datum: 7 maj, 2 jul
Läs mer och boka >
7 maj, 2 juli
7 maj GO!, 2 juli

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. 

Läs mer
Läs mer och boka >
9 maj GO!

Att leda och utveckla dina processer med ritandet som verktyg.

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att använda agila metoder genom att rita när du talar och förtydliga det som händer under mötet. Du fångar upp olika idéer och åsikter, skapar bilder för diskussion och överenskommelser i ditt team.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 maj GO!

he Veeam Certified Engineer (VMCE) course is a 3 day technical deep-dive focused on teaching engineers to architect, implement, optimize and troubleshoot the Veeam software solution.

This class is designed for the professional services consultant and system administrator alike creating a Veeam expert who is able to maximize the benefit to a business.

The VMCE course combines expert instruction with intensive hands-on exercises to provide the maximum knowledge transfer to each participant.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 20

Läs mer och boka >
14 maj GO!
14 maj R

Learn the fundamental knowledge and skills that you need to build a Windows Server infrastructure with Windows Server 2012.This five day course provides the networking, security, and system administration information that you need to implement a Windows Server infrastructure. It covers the basics of installation and configuration, storage, network infrastructure, network components, network protocols, server roles, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, IT security, server security, network security, security software, monitoring server performance, and maintaining a Windows Server.

Läs mer
Läs mer och boka >
17 maj GO!, 5 juli
17 maj

På den här påbyggnadsutbildningen för dig som Projektledare så tar vi upp hur du når framgång med ditt projekt och din projektgrupp med hjälp av konsten att kommunicera rätt. Kursen levereras i optimerat format för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 14 maj, 11 jun
Läs mer och boka >
14 maj GO!, 11 juni
14 maj, 11 juni

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer
Läs mer och boka >
15 maj GO!
15 maj R

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications.

The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++. Several labs illustrate the theory. Among the lab themes are resource allocation, advanced operator overloading, smart pointers, function objects, interfaces and abstract classes, exception safety, move semantics and universal references.

Läs mer
Läs mer och boka >
14 maj GO!
14 maj R
14 maj R
14 maj R

If you want to be and stay in control of your data, this inclusive Azure and Office 365 Information Security PowerClass, coupled with best practices and practical hands-on labs is a must-have.

Läs mer

GDPR i praktiken

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1825 Datum: 17 maj, 30 maj, 11 jun, 26 jun
Läs mer och boka >
17 maj GO!, 30 maj, 11 juni, 26 juni
Denna kurs ger dig kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Genomgång av teori blandas med konkreta exempel och praktiska övningar.
 
Efter kursen har du erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.
Läs mer

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 2 maj, 16 maj, 11 jun
Läs mer och boka >
2 maj, 16 maj GO!, 11 juni
2 maj R, 16 maj R, 11 juni R

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 21

Android


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1812 Datum: 23 maj
Läs mer och boka >
23 maj R
23 maj GO!
Läs mer och boka >
24 maj GO!, 5 juli
24 maj R, 5 juli R

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer
Läs mer och boka >
24 maj, 2 juli
24 maj GO!, 2 juli

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer
Läs mer och boka >
21 maj GO!
21 maj

SAFe 4.5 for Teams with SP certification

In this two-day course, you will learn how the roles of Product Manager, Product Owner, Solution Manager, and Epic Owner drive the delivery of value in the SAFe enterprise. You’ll get an overview of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), the Lean-Agile mindset, and an understanding of how the Product Manager and Product Owner roles operate in the enterprise to drive the delivery of value. Finally, you will get an in-depth understanding of the specific activities, tools, and mechanics used to effectively deliver value to the enterprise.

By the end of this course, you should be able to write Epics, Capabilities, Features, and User Stories within the context of SAFe, and have a solid foundation for managing backlogs and programs in a Lean-Agile enterprise.

Delivering customer value through effective execution and coordination of program increments in the enterprise

Läs mer
Läs mer och boka >
24 maj GO!
24 maj

I denna endagsutbildning i högt tempo ger vi dig som framgångsrik projektledare en nyckelroll med hjälp av strategisk kommunikation. Vi skapar och sätter best practice kring samtliga steg i kommunikationsplanen och efter avslutad kurs har du en färdig plan med aktiviteter som du omgående kan applicera i din egen verksamhet.

Kommunikation är en avgörande faktor i alla typer av projekt oavsett storlek. Med genomtänkt kommunikation så leder du projektet mot ditt önskade resultat och navigerar effektivt genom förväntningar, förändringar och eventuellt motstånd i omvärlden.

Läs mer
Läs mer och boka >
22 maj GO!
22 maj

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer
Läs mer och boka >
23 maj GO!
23 maj

Software Architecture


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T20112 Datum: 24 maj, 11 jun, 12 nov
Läs mer och boka >
Läs mer och boka >
21 maj GO!, 25 juni
21 maj R, 25 juni R

This course is aimed at experienced IT Professionals who currently administer their on-premises infrastructure. The course introduces the students to Microsoft Azure and then teaches them how to manage their infrastructure in Azure rather than on-premises.

Läs mer
Läs mer och boka >
22 maj GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 22

Läs mer och boka >
1 juni GO!, 20 juni
1 juni, 20 juni

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
28 maj GO!, 28 juni
28 maj, 28 juni

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 2 maj, 21 maj, 28 maj, 11 jun - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >
29 maj
29 maj R

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the 2017 standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

z/OS REXX Programming Workshop


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: Zl1_ES52 Datum: 28 maj, 1 okt
Läs mer och boka >
28 maj GO!, 1 oktober

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 23

Läs mer och boka >
4 juni GO!
4 juni R

This course provides the underlying knowledge required by all individuals who will be evaluating Microsoft Azure, regardless of whether they are an administrator, developer, or database administrator.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 24

Läs mer och boka >
11 juni GO!
11 juni R

Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i nätverksrelaterade miljöer.

Det här är en väldigt uppskattad och rolig kurs, där man får se saker man inte trodde var möjligt (eller i alla fall inte trodde var så lätt). Många deltagare går hem med ett leende på läpparna med samtidigt en stor oro för sin egen datormiljö. Kursen är en ögonöppnare och passar beslutsfattande roller likväl som tekniker och ansvariga personer för delar av en IT-miljö.

Läs mer
Läs mer och boka >
15 juni GO!
15 juni

Fånga dina idéer, oavsett vilket format de kommer i. Skriv med tangentbordet eller för hand. Kopiera och lägg in länkar och webbsidor, infoga foton och videoklipp; bädda in tabeller och bifoga filer. OneNote är en digital anteckningsbok för att skriva ned, lagra och dela all slags information Om du har dina anteckningsböcker i molnet kan du komma åt och använda informationen på alla dina favoritenheter. Du kommer dessutom åt din information i en vanlig webbläsare.

Läs mer
Läs mer och boka >
11 juni GO!
Läs mer och boka >
12 juni R GO!
12 juni GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 26

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se