GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 4

Läs mer och boka >
25 januari GO!, 19 april

Azure Road Trip


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1609 Datum: 26 jan
Läs mer och boka >
26 januari GO!

SharePoint för användare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1214 Datum: 25 jan, 22 feb, 29 mar, 19 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Denna utbildning lär dig grunderna i SharePoint oavsett version. Du får en överblick i programmets struktur och lär dig om integrationen med Microsoft Office. Det handlar inte längre enbart om intranät utan även om hur vi hanterar information i vår organisation.

Läs mer

Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T50366 Datum: 26 jan, 23 feb, 30 mar, 20 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Denna utbildning lär dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och du lär dig även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer

Scrum Master (+certifiering)


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 26 jan, 23 feb, 23 mar, 30 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 5

C++ Advanced Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T104 Datum: 30 jan, 6 mar, 18 apr, 19 jun
Läs mer och boka >

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications. The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++.

Läs mer

Beginning C#


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1222 Datum: 30 jan, 31 maj
Läs mer och boka >

Med denna kurs kommer du igång med C# och .NET-ramverket från början. Kursen hjälper dig förstå språkets grundläggande syntax och täcker de viktigaste delarna av klassbiblioteket.

Läs mer

Integration using Azure App Services


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1134 Datum: 30 jan, 20 mar, 8 maj, 12 jun
Läs mer och boka >

After this intensive two day training attendees will leave with the solid understanding on how to design and build the next generation of integration and business process solutions using Azure App Services. The training will be packed with scenarios, demos and labs to prepare attendees for start using the platform in real world scenarios.

Attendees will be exposed for everything from modern integrations scenarios with latest SaaS application to handling more traditional scenarios integration on premise solutions communication with flat file and EDI formats.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 6

Nätverksteknik och datakommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2701 Datum: 8 feb, 20 mar, 3 maj, 19 jun
Läs mer och boka >

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 8 feb, 27 feb, 22 mar, 27 mar - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1402 Datum: 6 feb, 6 mar, 27 mar, 24 apr - Fler...
Läs mer och boka >

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer

Illustrator Kurs - Grund


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: Media31 Datum: 9 feb, 23 mar, 27 apr
Läs mer och boka >
9 februari GO!, 23 mars, 27 april

Lär dig grunderna i Illustrator på denna 2-dagars kurs. Kursen hålls i Stockholm och kan skräddarsys för grupper runt om i Sverige.

Läs mer
Läs mer och boka >
6 april
6 februari GO!
Läs mer och boka >
6 februari GO!

he Veeam Certified Engineer (VMCE) course is a 3 day technical deep-dive focused on teaching engineers to architect, implement, optimize and troubleshoot the Veeam software solution.

This class is designed for the professional services consultant and system administrator alike creating a Veeam expert who is able to maximize the benefit to a business.

The VMCE course combines expert instruction with intensive hands-on exercises to provide the maximum knowledge transfer to each participant.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 7

Mastering Windows Server 2016


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1116 Datum: 15 feb, 19 apr
Läs mer och boka >
15 februari GO!, 19 april

Excel - Fortsättningskurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1403 Datum: 13 feb, 13 mar, 4 apr, 4 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Dessutom sparar du tid när du har lärt dig skapa mallar och använda enkla makron. 

Läs mer

SharePoint - NOCODE för PowerUsers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1428 Datum: 13 feb, 3 apr, 29 maj
Läs mer och boka >

Detta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör/redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE.

Läs mer
Läs mer och boka >

This 3-day instructor-led optimized course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Läs mer

Kom igång med PowerShell 5.0


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS2023 Datum: 13 feb, 20 mar, 26 apr
Läs mer och boka >
13 februari GO!, 26 april
20 mars

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 8

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Datum: 21 feb, 10 apr, 29 maj, 29 jun
Läs mer och boka >

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer

Testautomatisering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: SV014 Datum: 21 feb, 16 maj
Läs mer och boka >

Kursen Testautomation dig ger insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk. Utbildningen består av två dagar som bygger på såväl teori som praktiska övningar som behandlar lösningar med C#, Python och Ruby!

Läs mer

Spring Framework


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T20109 Datum: 20 feb, 27 mar, 22 maj
Läs mer och boka >

Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java applications. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application.

Läs mer

Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T50366 Datum: 26 jan, 23 feb, 30 mar, 20 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Denna utbildning lär dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och du lär dig även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 22 feb, 29 mar, 3 maj, 7 jun - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 9

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 27 feb, 10 apr, 8 maj, 12 jun
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

IBM Integration Bus v10 Application Development I


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: ZL1_WM666 Datum: 20 feb, 27 feb, 10 okt
Läs mer och boka >
20 februari, 10 oktober
27 februari GO!

In this course, you learn how to construct applications to transport and transform data.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 10

Läs mer och boka >
7 mars GO!
Läs mer och boka >
6 mars GO!

Join Markus Lassfolk and Mikael Nystrom, Microsoft MVPs and highly experienced datacenter builders, in this full week of intensive hands-on training based on all real-world experience!

You will learn how to build the next generation datacenter using a private cloud based, on Microsoft components and design.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 mars GO!, 27 mars
7 mars R, 27 mars R
7 mars R, 27 mars R

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 11

Läs mer och boka >
13 mars GO!
Läs mer och boka >
13 mars GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 12

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 17

Developing SQL Databases


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20762 Datum: 13 mar, 24 apr, 12 jun MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This four-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server 2016 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2016 product features and tools related to developing a database.

The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server 2016 product features and technologies for implementing a database. The secondary audiences for this course are individuals who are developers from other product platforms looking to become skilled in the implementation of a SQL Server 2016 database.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se