GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 10

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 4 mar, 1 apr, 6 maj, 3 jun
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 mars GO!, 10 juni
4 mars R, 10 juni R

Learn how, with Windows PowerShell 3.0, you can remotely manage single or multiple Windows-based servers and automate day-to-day management and administration tasks.

Läs mer

Programming for testers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1728 Datum: 4 mar, 8 apr, 10 jun
Läs mer och boka >

This two-day training program is directed at everyone who need a general and basic understanding of programming. The focus is on object-oriented programming and aims to give you an understanding of the basic building blocks that underlie all programming.

The education is mainly aimed at those who work with tests and quality assurance, but lack knowledge and understanding of the basics of programming.

Läs mer

Excel - Släpp fram potentialen!


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1207 Datum: 6 mar, 3 apr, 3 maj
Läs mer och boka >
6 mars, 3 april, 3 maj
6 mars GO!, 3 april, 3 maj

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 7 mar, 24 jun
Läs mer och boka >
7 mars GO!
24 juni

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 mars GO!, 4 juni
4 juni

This two-day course provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Attendees will map the current value stream through their delivery pipeline from idea to cash, and identify practices that will eliminate bottlenecks to flow.

Läs mer
Läs mer och boka >
5 mars GO!, 7 maj
9 april

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

ITIL® 4 Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1902 Datum: 5 mar, 2 apr, 7 maj, 13 jun
Läs mer och boka >
5 mars GO!, 2 april, 7 maj, 13 juni
2 april, 7 maj, 13 juni

RHCSA Rapid Track Course


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: RH199 Datum: 4 mar, 1 apr
Läs mer och boka >
4 mars GO!, 1 april

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se