GO! - Garanterad kursstart


När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

GO! - Garanterad kursstart

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 17

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 25 apr, 28 maj, 11 jun, 25 jun - Fler...
Läs mer och boka >
25 april GO!, 28 maj GO!, 25 juni GO!, 9 juli GO!
25 april GO!, 28 maj GO!, 11 juni GO!, 9 juli GO!

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer
Läs mer och boka >
24 april GO!
24 april R

In this course, you will learn how to use the AWS SDK to develop secure and scalable cloud applications. We will explore how to interact with AWS using code and discuss key concepts, best practices, and troubleshooting tips

Läs mer

IT Security for Admins


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1524 Datum: 24 apr, 3 jun
Läs mer och boka >
24 april GO!, 3 juni
24 april R, 3 juni R

Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i nätverksrelaterade miljöer.

Det här är en väldigt uppskattad och rolig kurs, där man får se saker man inte trodde var möjligt (eller i alla fall inte trodde var så lätt). Många deltagare går hem med ett leende på läpparna med samtidigt en stor oro för sin egen datormiljö. Kursen är en ögonöppnare och passar beslutsfattande roller likväl som tekniker och ansvariga personer för delar av en IT-miljö.

Läs mer
Läs mer och boka >
23 april GO!, 24 juni
23 april R GO!, 24 juni R

Detta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör eller redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE. 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap att än bättre kunna utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint för att på egen hand bygga smarta lösningar som inte kräver kodning/systemutveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
23 april GO!, 18 juni
23 april, 18 juni

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

Läs mer

ITIL® 4 Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1902 Datum: 24 apr, 7 maj, 27 maj, 13 jun
Läs mer och boka >
24 april GO!, 7 maj, 27 maj, 13 juni
27 maj, 13 juni
Läs mer och boka >
24 april GO!
24 april GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 18

JIRA Software Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501 Datum: 29 apr, 3 jun
Läs mer och boka >
29 april GO!, 3 juni
29 april R GO!, 3 juni R

This training is designed for new JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the core concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the necessary basics in how to navigate and configure these tools as a user. We will coach you in agile concepts and how to apply them in JIRA Agile for Scrum, Kanban and other agile teams. After this training, you will master the basics of JIRA and JIRA Agile. The training is highly interactive and contains practical exercises.

Läs mer

Python Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1817 Datum: 29 apr, 26 jun
Läs mer och boka >

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python.

Kursen börjar med en genomgång av de grundläggande aspekterna på Python. Vi går igenom några typiska användarfall som scriptning, objektorientering, wrapping med mera.

Läs mer

Excel - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1702 Datum: 2 maj, 4 jun
Läs mer och boka >
2 maj GO!, 4 juni
2 maj R GO!, 4 juni

En komplett grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra dig effektivare. Excel är ett väldigt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Samtidigt fungerar Excel också mycket bra för enkla beräkningar eller för att hålla ordning på nästan vilken information som helst

Läs mer
Läs mer och boka >
29 april GO!
29 april

För många räcker grunderna långt för att arbeta i Word. Är du en flitig användare av programmet upptäcker du snart att det finns så mycket mer. Fortsättningskursen tar vid där grundkursen slutar och fördjupar din kunskap om programmet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 19

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 7 maj
Läs mer och boka >
7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Architecting on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS003 Datum: 6 maj, 18 jun, 3 jul
Läs mer och boka >

In this course, you will learn the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. You will explore AWS Cloud best practices and design patterns to help you architect optimal IT solutions on AWS. You will also examine case studies that show how AWS customers have designed their infrastructures and the strategies and services they implemented. You will build and explore a variety of infrastructures through a guided, hands-on activity.

Läs mer

IREB CPRE Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1705 Datum: 6 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
6 maj R GO!, 17 juni R
6 maj GO!, 17 juni

I denna utbildning får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level 

Läs mer
Läs mer och boka >
6 maj R GO!, 3 juni R
6 maj, 3 juni

UX & Agil Utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Datum: 6 maj, 13 maj, 24 jun
Läs mer och boka >
13 maj, 24 juni GO!
6 maj GO!, 24 juni

I denna UX-fokuserade utbildning lär dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse! – Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 6 maj, 15 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
6 maj GO!, 17 juni
15 maj, 17 juni

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 maj GO!
7 maj

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer
Läs mer och boka >
6 maj GO!, 17 juni
6 maj, 17 juni

Is agile architecture the next step in your professional life, making you wonder what the architect role is and what it takes? Or do you already feel you need to add more structure to your current work as an architect?

Agile Architecture Fundamentals course will:

  • Deepen your understanding of how to work as an architect, and of the fundamentals in architecture work
  • Explain what an architect’s role is and what skills it takes
  • Teach you how to produce architecture from requirements, and to build a Solution-architecture design from the ground up
  • Stay technology-neutral, avoiding solutions tied to a particular programming language or environment. 
Läs mer
Läs mer och boka >
7 maj GO!, 4 september

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

ITIL® 4 Foundation Bridge

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1901 Datum: 6 maj, 3 jun
Läs mer och boka >
6 maj GO!, 3 juni
6 maj, 3 juni

C# - Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1910 Datum: 6 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
6 maj GO!, 17 juni
6 maj R GO!, 17 juni R

Denna utbildning ger dig en stabil grund för att arbeta med C# och ramverket .NET. Kursen går igen grunder inom objektorientering, syntax och uppbyggnad samt hur du använder det stora klassbiblioteket och de vanligaste delarna däri.
Kursen varvar teori och praktik för att ge dig en helhet att direkt kunna använda i din egen verksamhet efter avslutad utbildning

Läs mer
Läs mer och boka >
6 maj GO!

Analytics with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1412BI Datum: 9 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
9 maj GO!, 17 juni GO!
9 maj R, 17 juni R

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Datum: 6 maj, 21 maj, 25 jun
Läs mer och boka >
6 maj GO!, 21 maj, 25 juni
21 maj R, 25 juni R

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer
Läs mer och boka >
10 maj GO!, 12 juni
12 juni

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 20

Läs mer och boka >
13 maj GO!
13 maj

If you want to be and stay in control of your data, this inclusive Azure and Office 365 Information Security PowerClass, coupled with best practices and practical hands-on labs is a must-have.

Läs mer
Läs mer och boka >
13 maj, 17 juni
13 maj GO!, 17 juni

Detta är en riktig hands-on säkerhetskurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Datum: 16 maj, 4 jul
Läs mer och boka >
16 maj GO!, 4 juli
16 maj R, 4 juli R

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer
Läs mer och boka >
16 maj GO!, 19 juni
16 maj GO!, 19 juni

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer
Läs mer och boka >
14 maj GO!, 26 juni
14 maj R, 26 juni

This course prepares you to take ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certificate exam. The ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate Course is a three-day course developing the skills of a test automation engineer (TAE) in designing, developing, and maintaining test automation solutions.

 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 21

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 24 maj, 20 jun, 11 jul
Läs mer och boka >
24 maj, 20 juni, 11 juli
24 maj GO!, 20 juni, 11 juli

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer
Läs mer och boka >
20 maj GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 22

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 25 apr, 28 maj, 11 jun, 25 jun - Fler...
Läs mer och boka >
25 april GO!, 28 maj GO!, 25 juni GO!, 9 juli GO!
25 april GO!, 28 maj GO!, 11 juni GO!, 9 juli GO!

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer
Läs mer och boka >
27 maj GO!
27 maj R

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

SharePoint för användare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1214 Datum: 27 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
27 maj GO!, 17 juni
27 maj R, 17 juni R

SharePoint är stort och svårt för en användare att överblicka vilket ofta ger att företag missar att utnyttja upp till 90% av alla fördelar med programmet. Denna utbildning lär dig grunderna i SharePoint oavsett version, du får en överblick i programmets struktur och lär dig om integrationen med Microsoft Office. Det handlar inte längre enbart om intranät utan även om hur vi hanterar information i vår organisation.

Informator har genomfört utbildningar och våra experter från Humandata har arbetat med SharePoint sedan första version och har stött på både problem och lösningar hos stora som små kunder över hela Sverige!

Läs mer
Läs mer och boka >
28 maj GO!, 18 juni
18 juni R

SharePoint för Administratör och Redaktör - Informator UtbildningSharePoint är ett stort system med många användningsområden och under denna utbildning går vi steg för steg igenom de viktigaste teknikerna för dig som arbetar som administratör eller redaktör av intranät och dokumenthantering.

I kursen som leds av ledande SharePointexperter som dagligen arbetar med produkten ute hos både små och stora kunder så lär du dig SharePoint på en super-user nivå. Du lär dig om integrationen med Office och även att jobba med bland annat rättigheter, arbetsflöden, dokumenthantering, redigering av innehåll samt listor.

Läs mer
Läs mer och boka >
27 maj GO!
10 juni

In this hands-on 3-day workshop you will learn the fundamentals of Microservices and how to design and implement Microservices using Spring Boot and Spring Cloud. We will also look at containerizing applications with docker, scheduling and orchestration with Docker Swarm and Kubernetes.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 23

TCP/IP


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2703 Datum: 3 jun
Läs mer och boka >
3 juni GO!
3 juni R

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 24

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 25 apr, 28 maj, 11 jun, 25 jun - Fler...
Läs mer och boka >
25 april GO!, 28 maj GO!, 25 juni GO!, 9 juli GO!
25 april GO!, 28 maj GO!, 11 juni GO!, 9 juli GO!

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 25

Analytics with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1412BI Datum: 9 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
9 maj GO!, 17 juni GO!
9 maj R, 17 juni R

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 26

Orchestrating Winning Performance


Kurs-ID: IMD-OWP Datum: 24 jun
Läs mer och boka >
24 juni GO!

Orchestrating Winning Performance (OWP) is a unique 5-day program for individuals and teams at all career stages. In one comprehensive program, you get the latest business management trends while building specific capabilities of your choice – giving you the confidence to provide direction and leadership in today's ever-changing world. Plus, you are introduced to a global network of leading business executives.

Läs mer

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 25 apr, 28 maj, 11 jun, 25 jun - Fler...
Läs mer och boka >
25 april GO!, 28 maj GO!, 25 juni GO!, 9 juli GO!
25 april GO!, 28 maj GO!, 11 juni GO!, 9 juli GO!

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

UX & Agil Utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Datum: 6 maj, 13 maj, 24 jun
Läs mer och boka >
13 maj, 24 juni GO!
6 maj GO!, 24 juni

I denna UX-fokuserade utbildning lär dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse! – Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 27

Läs mer och boka >
3 juli GO!
3 juli R

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. 

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 28

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 25 apr, 28 maj, 11 jun, 25 jun - Fler...
Läs mer och boka >
25 april GO!, 28 maj GO!, 25 juni GO!, 9 juli GO!
25 april GO!, 28 maj GO!, 11 juni GO!, 9 juli GO!

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se