GO! - Garanterad kursstart

GO! - Garanterad kursstart

När du bokar in dig på en kurs som har en GO!-ikon efter kursdatumet kan du räkna med att kursen går av stapeln på utsatt tid. 

Att gå på utbildning kräver ofta planering, särskilt om du behöver resa, därför strävar vi hårt efter att sätta "GO!" på fler tillfällen. Kursen kommer aldrig ställas in på grund av för få bokade deltagare. Informator förbehåller sig dock rätten att förkorta, förlänga, senare- och/eller tidigarelägga planerade kurser vid exempelvis, men ej uteslutande vid, kursstarter som påverkas av omständigheter som ligger utanför Informators kontroll.

Klicka på Plus- ikonerna nedan för att se kursdatum med startgaranti.

Vecka 9

Läs mer och boka >
25 februari GO!

Deploying & upgrading Windows 10 using MDT & Configuration Manager

Windows 10 is just around the corner, and we are proud to announce a brand new training focusing on deploying and upgrading Windows 10 using MDT and ConfigMgr. In addition you learn about the new setup and deployment features, changes in the Windows ADK 10 and more.

Läs mer
Läs mer och boka >

This four-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server 2016 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2016 product features and tools related to developing a database.

The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server 2016 product features and technologies for implementing a database. The secondary audiences for this course are individuals who are developers from other product platforms looking to become skilled in the implementation of a SQL Server 2016 database.

Läs mer

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 25 feb, 4 mar, 8 apr, 13 maj - Fler...
Läs mer och boka >

This course gives you a fast and effective introduction to Python v3, regardless if it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code.

Läs mer

Building Microservices with Spring Boot


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1853 Datum: 25 feb, 27 mar, 27 maj, 10 jun
Läs mer och boka >

In this hands-on 3-day workshop you will learn the fundamentals of Microservices and how to design and implement Microservices using Spring Boot and Spring Cloud. We will also look at containerizing applications with docker, scheduling and orchestration with Docker Swarm and Kubernetes.

Läs mer

Leading SAFe® 4.6 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Datum: 28 feb, 18 mar, 11 apr, 16 maj - Fler...
Läs mer och boka >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1420 Datum: 27 feb, 27 mar, 24 apr, 27 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer
Läs mer och boka >
28 februari GO!
Läs mer och boka >
25 februari GO!

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 10

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 4 mar, 1 apr, 6 maj, 3 jun
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL® och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL®. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 mars GO!, 10 juni
4 mars R, 10 juni R

Learn how, with Windows PowerShell 3.0, you can remotely manage single or multiple Windows-based servers and automate day-to-day management and administration tasks.

Läs mer

Programming for testers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1728 Datum: 4 mar, 8 apr, 10 jun
Läs mer och boka >

This two-day training program is directed at everyone who need a general and basic understanding of programming. The focus is on object-oriented programming and aims to give you an understanding of the basic building blocks that underlie all programming.

The education is mainly aimed at those who work with tests and quality assurance, but lack knowledge and understanding of the basics of programming.

Läs mer

Excel - Släpp fram potentialen!


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: N1207 Datum: 6 mar, 3 apr, 3 maj
Läs mer och boka >
6 mars, 3 april, 3 maj
6 mars GO!, 3 april, 3 maj

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 7 mar, 24 jun
Läs mer och boka >
7 mars GO!
24 juni

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 mars GO!, 4 juni
4 juni

This two-day course provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Attendees will map the current value stream through their delivery pipeline from idea to cash, and identify practices that will eliminate bottlenecks to flow.

Läs mer
Läs mer och boka >
5 mars GO!, 7 maj
9 april

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

ITIL® 4 Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1902 Datum: 5 mar, 2 apr, 7 maj, 13 jun
Läs mer och boka >
5 mars GO!, 2 april, 7 maj, 13 juni
2 april, 7 maj, 13 juni

RHCSA Rapid Track Course


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: RH199 Datum: 4 mar, 1 apr
Läs mer och boka >
4 mars GO!, 1 april

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 11

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 11 mar, 15 apr, 27 maj
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 12

JIRA Software Advanced


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501B Datum: 19 mar, 4 jun
Läs mer och boka >
19 mars GO!, 4 juni
19 mars R GO!, 4 juni R

This training is designed for more experienced JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the more advanced concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the tricks in how to become a truly advanced user in JIRA and JIRA Agile.

Läs mer
Läs mer och boka >
20 mars GO!, 5 juni
20 mars R, 5 juni R

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

Läs mer
Läs mer och boka >

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 18 mar, 12 jun
Läs mer och boka >
18 mars GO!, 12 juni
18 mars, 12 juni

Coachande ledarskap innebär förmågan att kunna kommunicera med och stötta medarbetarna, så att de växer som individer. Det betyder att du bör ha en klar bild av dig själv och din ledarstil. Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får möjlighet att utveckla på vår kurs Coachande ledarskap.

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom övningar och exempel, en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning och innehåller många praktiska övningar, reflektioner och diskussioner inom gruppen.

Läs mer
Läs mer och boka >
18 mars GO!, 13 maj

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 13

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Datum: 28 feb, 28 mar, 25 apr, 28 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer
Läs mer och boka >
25 mars GO!, 20 maj
25 mars, 20 maj

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy for the system being tested. Plan, schedule and track the tasks.

Describe and organise the necessary activities. Select, acquire and assign the adequate resources to the tasks. Select, organise and lead testing teams. Organise the communication between the members of the testing teams, and between the testing teams and all relevant stakeholders. Justify the decisions and provide adequate reporting information where applicable.

Läs mer
Läs mer och boka >

I den här kursen så går vi igenom de rena grunderna upp till och med mönster och strategier för verkliga applikationer.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 14

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 4 apr, 7 maj
Läs mer och boka >
4 april GO!, 7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 1 apr, 3 apr, 6 maj, 15 maj - Fler...
Läs mer och boka >
1 april, 6 maj, 17 juni
3 april GO!, 15 maj, 17 juni

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

ITIL® 4 Foundation Bridge

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1901 Datum: 4 mar, 1 apr, 6 maj, 3 jun
Läs mer och boka >
4 mars, 1 april GO!, 6 maj, 3 juni
1 april, 6 maj, 3 juni

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 15

Läs mer och boka >
8 april GO!, 10 juni
8 april R, 10 juni R

In this course, students will learn how to design and develop services that access local and remote data from various data sources. Students will also learn how to develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Windows Azure. 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 19

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Datum: 4 apr, 7 maj
Läs mer och boka >
4 april GO!, 7 maj GO!

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Vecka 26

Orchestrating Winning Performance


Kurs-ID: IMD-OWP Datum: 24 jun
Läs mer och boka >
24 juni GO!

Orchestrating Winning Performance (OWP) is a unique 5-day program for individuals and teams at all career stages. In one comprehensive program, you get the latest business management trends while building specific capabilities of your choice – giving you the confidence to provide direction and leadership in today's ever-changing world. Plus, you are introduced to a global network of leading business executives.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se