Agil

Agile

Ett agilt mindset är viktigare än någonsin

Vi vet ju vid det här laget att vi måste lära oss att bli mer… agila! ”På vilket sätt då?” kanske du tänker. ”Vadå agil? Ordet finns ju inte ens i ordlistan…”. Stämmer. Tittar man däremot i Oxfords Dictionary förklaras ”agile” med ”able to move quickly and easily”. Och det …

Agil UX

Agil UX i Corona-tider?

Corona-pandemin innebär många utmaningar i alla delar av vårt samhälle och arbetsliv. Många arbetar numera hemma, i fysisk ensamhet. Möten och samtal sker idag via någon typ av videokonferens, telefon, chatt eller mail. Vad innebär detta för det agila UX-arbetet? Hur går det idag att utveckla och leverera digitala tjänster …

Certifierad Co-Creator – Accelerera ditt ledarskap och gå från problemlösning till Co-Creation

Om det är något som 2020 har lärt oss, så är det att ledarskap av idag inte handlar om att ha alla svar, utan om att arbeta för att vända osäkra förhållanden till möjligheter. Det handlar om att inspirera andra, bygga upp ett tryggt självledarskap och att modigt ta sig …

Agilt ledarskap

Vad skiljer en agil ledare från en mer traditionell ledare?

Hör agila coachen Freddie Hahn på 2 minuter redogöra för skillnaderna i den här filmen. Här kan du läsa mer om vårat nya program Diplomerad Agil ledare.Samtliga utbildningar inom agila metoder.

agil ledare

Vill du vara en agil ledare?

Diplomerad Agil ledare är ett program som ger dig både bred och djup kunskap om modernt ledarskap. Du lär dig mycket om agilt, historien om var det kommer ifrån, de grundläggande värderingarna, hur man agerar som en agil ledare, stöttar och utvecklar team och leder förändring och ständig förbättring. En …

Agilt

Att arbeta agilt – ett måste för att organisationer ska överleva i en föränderlig värld

Idag eftersträvar allt fler organisationer att arbeta agilt – där de snabbt kan skifta fokus och ställa om vid behov. Men varför bör man arbeta agilt och vilka fördelar finns det? Informators utbildare Freddie Hahn reder ut varför agilt är ett mindset mer än en metod.– För mig betyder agilt …