Agile

blog

Mitt i värsta deadline-stressen körde jag över en hund!

Jag körde över en hund mitt i den mest hektiska arbetsdagen. Bara ett par timmar före deadline!