Agile

Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar!

I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollerna.” Välkommen till ett …

blog

Mitt i värsta deadline-stressen körde jag över en hund!

Jag körde över en hund mitt i den mest hektiska arbetsdagen. Bara ett par timmar före deadline!