Agile

Komplex problemlösning

Vi har komplexa problem bland annat inom vetenskapen, i vårt samhälle, i företag och i mänskliga relationer. Kaosteori, Cynefin-ramverk [1] och David Snowdens idéer [2] ger några idéer om hur de ska hanteras. Enkla, komplicerade, komplexa och onda problem Enkla problem kan lösas upprepade gånger med bästa praxis eftersom orsak …

Agile

Ett agilt mindset är viktigare än någonsin

2020 blev året då det mesta ställdes på sin spets, världen blev uppochner och osäkerheten om framtiden större än på många decennier. Vi har fått lära oss att gamla sanningar inte längre gäller, samtidigt som vi snabbt har fått anpassa oss efter ett helt nytt normaltillstånd. Och anpassningarna fortsätter… Vi …

Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar!

I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollerna.” Välkommen till ett …

blog

Mitt i värsta deadline-stressen körde jag över en hund!

Jag körde över en hund mitt i den mest hektiska arbetsdagen. Bara ett par timmar före deadline!