Lärande

Aktivt lärande

Aktivt lärande och inlärningsstrategier

World Economic Forum publicerade 10 arbetslivskunskaper som kommer att behövas i framtiden. I vår bloggserie får du en överblick över alla framtida färdigheter. Aktivt lärande och inlärningsstrategier är del 2. På vår arbetsplats tillsammans med kollegor reflekterar vi regelbundet över hur människor lär sig och hur vi har lyckats uppfylla …