Programmering

Password policy myths and dead ends

Security needs a preventative mindset. Develop one and make secure coding a second nature! In this webinar you will learn: About the cat and mouse game of software security Why a lot of developers are doing password management wrong Which password guidelines are actually helpful in practice The best practices …

JavaScript

Javascript tar över den digitala världen

Javascript har vuxit fram som ett av de mest kraftfulla programmeringsspråken på grund av sitt breda användningsområde, sin prestanda och sin möjlighet att kunna köras på många plattformar. Oavsett om du redan idag jobbar inom mjukvaruindustrin eller funderar på att påbörja din karriär som programmerare eller systemutvecklare, är det värt …

testare

Testning och fantasi

Kari Kakkonen är en erfaren testare, testtränare och ISTQB sekreterare. Hans stora intresse för test har lett till att han nu skrivit barnboken Dragons Out och även är VD för ett företag med samma namn. Kari hade drömt om att skriva en bok under lång tid, men ämnet var inte …

blog

Yet another AI language you miss in your CV? 4 reasons why it will matter less and less.

It never hurts, but it varies how helpful a (fairly) new programming or script language is. From more or less a prerequisite in R&D and platform-vendor firms, to a nice-to-have CV footnote in mainstream businesses that rather emphasize extended SQL, analytics, data architecture, and automated ML platform/s.

blog

Varför TypeScript?

Frontend-utveckling i JavaScript har alltid varit full av fallgropar. Ett moget team känner till dessa och tar höjd för dem — med linters, tester, best practices, style guides, etc. Alla dessa saker höjer kodkvalitén, men de adresserar inte det grundläggande problemet: att JavaScript som språk är illa rustat för utveckling av större applikationer.

blog

CSS selectors are evil and JS is the solution

In this blog post we’ll demonstrate…
– why CSS inherently doesn’t scale
– how BEM is a partial solution
– how inline styles through JS is a (nearly) full solution

blog

4 Witty Names for Overdoing Things Upfront, and How Much Is “Lagom”?

“We’ve many names for the things we love” is a proverbial phrase (its Swedish equivalent basically swaps “things” for “child”). Which in turn makes me wonder if human nature loves overdoing the upfront spadework and sometimes even prefers it to making things take shape. Contrary to what IT-people tend to believe, IT is not alone in the overdoing trap.

blog

Typer

Jag har tänkt en del på typer på sistone. Jag har kommit fram till att jag gillar dem, och att de fortfarande är på uppgång i konventionella programmeringsspråk.

blog

Informator ger fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum

Informator ger för fjärde året i rad ett fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum i rollen som huvudpartner. Med över 25 års erfarenhet av att producera och leverera utbildningar inom systemutveckling vill Informator verka för att skapa möjligheter för barn och unga att få en kostnadsfri introduktion till programmering och de digitala färdigheter som näringslivet behöver idag och i framtiden.