SAFe

Vi är för små för SAFe – Vad gör vi istället?

Det är mycket snack om SAFe nu. Samtidigt är SAFe utvecklat för stora organisationer där antalet medarbetare som utvecklar och förvaltar IT-tjänsterna räknas i hundratal. Vad ska man då göra om man vill skala upp det agila men inte är tillräckligt stora för SAFe? Finns det andra ramverk att förhålla …