Webbutveckling

Vad gör en frontend-utvecklare?

Frontend-utvecklare, frontend-designer och frontend-kodare syftar på rollen inom mjukvaruutveckling där du arbetar med den ”synliga” delen av någon mjukvara, det vill säga utseendet och känslan på webbplatsen, knappar, text och alla andra element. Frontend-utvecklaren ansvarar för användargränssnittet och användarupplevelsen av programvaran. Programvara i detta sammanhang kan vara en företagswebbplats eller …

blog

Varför TypeScript?

Frontend-utveckling i JavaScript har alltid varit full av fallgropar. Ett moget team känner till dessa och tar höjd för dem — med linters, tester, best practices, style guides, etc. Alla dessa saker höjer kodkvalitén, men de adresserar inte det grundläggande problemet: att JavaScript som språk är illa rustat för utveckling av större applikationer.

blog

CSS selectors are evil and JS is the solution

In this blog post we’ll demonstrate…
– why CSS inherently doesn’t scale
– how BEM is a partial solution
– how inline styles through JS is a (nearly) full solution

blog

Typer

Jag har tänkt en del på typer på sistone. Jag har kommit fram till att jag gillar dem, och att de fortfarande är på uppgång i konventionella programmeringsspråk.

blog

OWASP Top Ten 2017 Release Candidate is out (and how it affects you)

OWASP is instrumental in raising awareness about the most critical security issues affecting Web applications these days – and in today’s connected world, the security of Web applications is more critical than ever.