HemSök efter kurserAgil kravhantering i praktiken

Agil kravhantering i praktiken

- fånga verksamhetens behov

Detta är en utbildning där du lär dig praktiskt effektiva sätt att fånga verksamhetens behov och få metoder för att omforma dem i tydliga krav på ett agilt sätt.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som vill arbeta med krav på ett agilt sätt ex. kravanalytiker, kravledare, projektledare, produktägare, scrum masters, verksamhetsutvecklare.

Mål

Att lära sig praktiska och effektiva sätt att fånga verksamhetens behov och få metoder för att omforma dem i tydliga krav på ett agilt sätt.

Förkunskaper

Ingen tidigare erfarenhet nödvändig men vi rekommenderar kunskaper motsvarande grundkursen Agil kravhantering.

Boka dig på båda kurserna samtidigt för både teoretisk och praktisk kunskap.

Kursinnehåll

För att bedriva en framgångsrik verksamhets- och systemutveckling är det viktigt att förstå den verksamhet som ska effektiviseras. Att arbeta med krav på ett så agilt sätt som möjligt är en framgångsfaktor för att få kravprocessen att bli till ett stöd för utvecklingen. Den här utbildningen handlar om hur man får till det i praktiken!

Kursen indelad i fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling. Utbildningen består av följande fyra delmoment (etapper) där alla etapper till största delen består av praktiska övningar där vi jobbar med ett genomgående exempel och använder agila metoder och begrepp genom hela kursen.

Etapperna är:
• Agilt och krav – grunderna
• Hantera övergripande krav agilt
• Detaljera krav med use case slices
• Detaljera krav med user stories

De innehåller i sin tur:
• Agila synsättet kopplat till krav
• Effektkarta, personas, vision och mål
• Epics, user stories, user story mapping och användningsfallsöversikt
• Koppling product backlog och övergripande krav
• Prioritera i olika nivåer, product backlog, release backlog, sprint backlog
• Koppla risker och icke-funktionella krav till agil kravhantering
• Detaljera krav med user stories och use case slices (UseCase 2.0)
• Ändring och förvaltning av krav
• Epic, theme, feature kopplat till krav
• Produktägarens roll

Upplägg och omfattning
• Varje etapp tar 3-4 timmar att genomföra, varav minst 2 timmar genomförs i grupp, resten
individuellt.
• Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 3-6 personer.
• Varje etapp genomförs med en till två veckors mellanrum.