HemSök efter kurserAgil UX

Agil UX

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Med AI som verktyg för research & design

I denna UX-fokuserade utbildning lär dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse!

– Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Få kunskap om hela processen, från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Lär hur AI hjälper oss att effektivisera analysarbetet i användarresearch, stödjer oss att brainstorma prototyputvecklingen, pluginer för verktyg som Figma, med mera. 

 

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska utveckla, beställa eller kravställa gränssnitt, tjänster eller funktioner med hög UX. Du kan t.ex. vara systemerare, webb/app-utvecklare, designer, programmerare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Mål

Målsättningen är att ge dig verktygen att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter åtminstone en grundläggande erfarenhet av IT-utveckling eller kravställning. Kursen passar såväl utvecklare, designers som kravställare och projektledare. Inga förkunskaper om agila metoder som Scrum, LeanUX eller Kanban är nödvändiga, även om det kan vara en fördel, då de kommer att kort introduceras i kursen, om det behövs.

Agil UX kursinnehåll

Kursbeskrivning

Genom att kontinuerligt varva praktik och teori lär du dig processen att utifrån användarens behov och situation utveckla  funktioner eller innehåll med rätt användarupplevelse. Utbildningens teoriavsnitt blandas med diskussioner, erfarenheter och många praktiska övningar. Utbildningen är processinriktad och består till minst 40-50 % av praktiskt arbete med grupparbeten och diskussioner..

Du får lära dig hur du arbetar effektivt med användbarhet och UX innan, under och efter ett utvecklingsprojekt med agila och användarcentrerade metoder.

I den praktiska delen av kursen får du ta fram en prototyp till en webbaserad tjänst - från målgruppsanalys till en utvärdering av den första prototypen och lära dig själva utvecklingsprocessen.

Praktiskt arbete

Det praktiska grupparbetet löper som en röd tråd under hela utbildningen. Utifrån ett företags behov och målgruppsanalys omsätter vi i praktiken det vi gått igenom under respektive avsnitt. Personas och scenarier skapas, krav formuleras och prototyper tas fram , som vi slutligen utvärderar i en testsituation.

 

 1. Introduktion

 • Syftet med introduktionen är att ge en övergripande bild av vad denna kurs handlar om när det gäller UX, användbarhet och användarcentrerad agil design. 
 1. Användbarhet, UX och användarcentrerad utveckling (UCD)
 • Varför ska man arbeta användarcentrerat och vad innebär det? Hur utvecklar man användarcentrerat som beställare, kravställare, utvecklare, Product Owners och Scrum Masters och andra, och vad behövs veta för framgångsrika projekt.
 • Vem är UXaren? Yrkesrollen, kunskaper och dess plats i teamet gås igenom.
 1. Agil användarcentrerad design (Agil UX)
 • Idag används mer och mer Agila metoder, Scrum och Lean som processmetoder i utvecklingen. Hur möts användbarhet och agil utveckling, vad innebär Agil UX och Lean UX i praktiken?
 1. Målgrupper och målgruppsanalys

 • Målgruppsanalysen är fundamentet i UX-arbetet, hur man får kunskap om målgrupperna, det vill säga de personer som är tänkta att använda tjänsten, appen eller produkten. De för vilka man vill skapa värde och nytta. Analyser genererar ofta mycket data, och kursen tar upp exempel på verktyg för att arbeta med dessa datamängder, inklusive de AI-baserade verktyg som kommit på senare tid.
 • Avsnittet inkluderar även hur man använder en målgruppsanalys för att ta fram personas, user stories och scenarier. 
 1. Kravställning

 • Precis som när man jobbar med agil kravhantering, har man inom användbarhetsområdet i många år arbetat med iterativ kravutveckling. Hur arbetar man med krav både inom traditionell och Agil UX?
 1. Design

 • Vad är design egentligen? Grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign diskuteras och hur man kan bättre förstå hur användare interagerar med produkter och tjänster.
 1. Prototyper

 • Vad är prototyper, vad är wireframes? Hur använder man dem i användarcentrerad design? Vi går även igenom deras olika fördelar och begränsningar.
 • Det finns många olika verktyg för prototyping. Några diskuteras i kursen såsom Figma, Balsamiq och AI-stöd för den här delen av utvecklingsprocessen. 
 1. Att genomföra användbarhetsutvärderingar

 • Att utvärdera med testpersoner är själva hjärtat i att arbeta användarcentrerat. Kursen går igenom olika praktiska metoder och verktyg för att hämta in data och kunskap om användningen av de prototyper grupperna utvecklat.
 1. Avslutning

 • Reflektioner kring vad deltagarna lärt sig under de här dagarna och vad man kan ta med sig.

 

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: