HemSök efter kurserAPI-utveckling med NodeJS

API-utveckling med NodeJS

JavaScript är ett av världens mest populära programmeringsspråk och har i och med Node.js blivit ett bra alternativ för att utveckla backend-lösningar.

I den här kursen kommer du att lära dig att utveckla moderna, snabba och skalbara REST-API:er med hjälp av JavaScript och Node.js.

Vi börjar med att gå igenom grunderna i HTTP-protokollet, principerna bakom REST, hur man kommunicerar med en databas samt inloggning och användarhantering. Sedan omsätter vi det vi har lärt oss i praktiken genom att tillsammans bygga ett litet REST-API.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

Utvecklare som vill lära sig att bygga API:er med ett snabbt och modernt ramverk.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i JavaScript
 • Viss färdighet i att använda en terminal / kommandotolk (e.g. Bash, PowerShell eller liknande)

Kursinnehåll: API-utveckling med NodeJS

 • Grunderna i HTTP - protokoll, verb, headers
 • REST - principer, “best practices”
 • Node.js - JavaScript, asynkron I/O
 • NPM och ekosystemet kring Node.js
 • Express.js
 • Testdriven utveckling med Node.js
 • Kommunikation med databaser, ORMs
 • Inloggning och sessioner
 • Säkerhet
 • Produktionssättning - köra och underhålla Node.js-applikationer
 • Dokumentation - Swagger, OpenAPI, o.s.v

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: