HemSök efter kurserC# - Avancerad

C# – Avancerad

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Utbildningen är en påbyggnad på kurserna C# - Introduktion samt C# - Påbyggnad och fokuserar på fördjupningar för dig som arbetat med C# och .NET minst ett år och verkligen vill arbeta med clean code och best practices!

 

Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
26950 kr

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som utvecklat ett tag med C# och .NET och verkligen vill förstå språket, få tips på verktyg och uppdatera dig på de senaste utvecklingsmetoderna

Kursinnehåll

Day 1

Introduction

 • .NET Core
 • .NET Standard
 • Roslyn compiler

Visual Studio 2017

 • Navigation and editing tips and tricks
 • Using the debugger
 • Code analyzers

C# language features

 • Explore the C#6 and C#7 features

Lambda and Delegate

 • Delegates
 • Lambda expressions
 • Func and Action

OO and dynamic

 • The nature of object orientation
 • Encapsulation and hiding 

Day 2  

Design patterns

 • Decorator pattern
 • Chain of Responsibility 
 • The strategy pattern

Dependency Inversion

 • The Dependency Inversion Principle
 • Injecting dependencies
 • DI containers

Higher Order Programming

 • The Wrapper/Facade Pattern 
 • Closure semantics, and its uses
 • Function generators

Day 3

Reflective Programming

 • Reflection
 • Creating types

Event driven architecture

 • Event aggregator pattern
 • Publish/subscribe

Encoding and Unicode

 • Understanding unicode
 • UTF-8 and UTF-16 encoding

Asynchrony

 • What is asynchronous programming?
 • Async and await keywords
 • Async lambdas

Advanced Linq

 • Method syntax vs. query syntax
 • Expression trees
 • Lazy evaluation
 • SelectMany, Join and Group By operations
 • Set operations