HemSök efter kurserCC2602 THE - The Human Element

CC2602 THE – The Human Element

- inre kraft och medvetet ledarskap

Är du tillräckligt betydelsefull, kompetent och omtyckt i ditt liv?

Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Genom att få ökad självinsikt kan du använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.

Det finns ingen produkt eller tjänst som inte kan bli saboterad av taskiga attityder och bristfälliga relationer. Alla dina relationer startar med dig själv.  THE-veckan möjliggör en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning.

Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrande i ditt eget liv – såväl privat som i arbetslivet. Människor som vill och väljer att ta ansvar har högre motivation, mår och presterar bättre, samt är väl rustade att hantera förändringar. Ökad effektivitet alltså. I våra THE utbildningar ingår Mebook som ett verktyg för din fortsatta utveckling.

Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från dina gruppkamrater. Utbildningen är både mjuk och intensiv och ju mer närvarande du är i din egen utveckling, desto mer får du ut av veckan. Utbildningen har också en uppföljningsdag. Tidpunkt för den, beslutas i gruppen.

The Human Element är interaktivt, praktiska övningar och uppgifter varvas med kortare teoripass om bland annat de tre dimensionerna i Will Schutz FIRO-teori. Deltagarna får även fylla i och få hjälp att tolka olika självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.

Syftet med hela THE-veckan är att öka deltagarnas självinsikt, väcka nyfikenheten och viljan att i högre grad göra medvetna, aktiva val och att skapa en ökad förståelse för vinsten med att vi alla är både lika och olika.

Gruppstorlek: max 10 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.
Observera att viss undervisning sker kvällstid varför övernattning är obligatorisk.

Kurspris Stockholm: Bommersvik, 26 900 kr inkl 4 nätter

Kurspris Skåne: Hovs Hallar ca 28 300 kr inkl 4 nätter

För exakta priser och kurscenter, se CoreCodes hemsida: THE - The Human Element


Utbildningsformer
Classroom

Längd
5 dagar

Pris
29600 kr

Målgrupp

THE är en utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap. Enskilt och tillsammans med gruppen genomför du en individuell utvecklingsresa. Utbildningen vänder sig såväl till chefer, ledare och nyckelmedarbetare som vill utveckla sitt eget ledarskap för att bättre kunna leda andra.