HemSök efter kurserChatGPT Masterclass

ChatGPT Masterclass

Att prompta innebär att kommunicera med en AI-tjänst. Det kan involvera att ställa en fråga eller ge någon form av instruktion.

Det är viktigt att lära sig hur man promptar eftersom vi i framtiden kommer att se allt fler produkter som kräver att vi arbetar med AI. Precis som det är viktigt idag att veta hur man använder e-post eller söker på Google, kommer det i framtiden att vara grundläggande att kunna hantera dessa typer av AI-tjänster.

En erfaren promptare kan lösa vissa typer av problem mycket snabbare än någon som endast förlitar sig på äldre tekniker, som att söka information på Google.

Den vanligaste AI-modellen som används idag är ChatGPT, och detta är tjänsten du kommer att lära dig att bemästra i denna kurs.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

För dig som vill få en solid grund i ChatGPT, förbättra dina promptnings-färdigheter och inspireras till vad som är möjligt att göra med moderna AI-teknologier.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Efter att du genomfört kursen ChatGPT Masterclass kommer du...

  • Optimera din tid: Bli expert på att ställa precisa och målinriktade frågor till ChatGPT, vilket ger snabbare och mer relevanta svar, så att du kan fokusera mer på andra uppgifter.
  • Generera texter snabbt och effektivt: Använd ChatGPT för att snabbt skapa textidéer och utkast, vilket är användbart för allt från skrivande av säljmaterial och presentationer till att generera innehåll för marknadsföring.
  • Effektivisera arbetsflöden: Skaffa dig färdigheter i att använda ChatGPT för att automatisera och förenkla uppgifter som databehandling och Excel-dataanalys, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.
  • Förbättra din tekniska kunskap: Få en grundläggande förståelse för AI och ChatGPT, vilket ger dig möjlighet att bättre förstå och navigera i den digitala arbetsmiljön.
  • Förstå vikten av säkerhet och sekretess: Lär dig om ChatGPT:s begränsningar och vikten av datasekretess, vilket är avgörande för att hantera känslig information på ett säkert sätt.