HemSök efter kurserCoacha agila team

Coacha agila team

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

I ett agilt team arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika delleveranserna.

En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera - motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera teamet för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar.

Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är scrummaster, medlem i ett agilt team eller andra som vill få kunskap, tips och verktyg för att skapa framgångsrika agila team.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Coacha agila team kursinnehålll

Agila team

 • Teamets sammansättning - olika roller
 • Hur ett team utvecklas i olika faser

Delaktighet och ansvar

 • Principer och värderingar i teamet
 • Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande scrumteam

Ledarskap

 • Självorganiserande team - vilket ledarskap krävs?
 • Din ledarstil
 • Det coachande ledarskapet

Kommunikation och feedback

 • Olika kommunikationsstilar
 • Verktyg för att ge och ta emot feedback

Motivera teamet

 • Inre och yttre motivation
 • Konkreta sätt att motivera ett scrumteam
 • Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard.

Referenser

 • ”Riktigt, riktigt bra.”
 • Läraren var väldigt bra på så många områden.Fångade våra frågor och kunde sedan komma tillbaka och få ihop den röda tråden. Mycket bra erfarenheter som han delade på ett pedagogiskt sätt till hela gruppen. Det märks att han lever som han lär! Mycket uppskattade två dagar från min sida!”
 • Andra har även varit intresserade av dessa kurser: