HemSök efter kurserConscious Leader - Ledarutvecklingsprogram

Conscious Leader – Ledarutvecklingsprogram

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Att leda på ett medvetet, meningsfullt och omtänksamt sätt, som ger hållbara resultat

Teknik, internationalisering, globalisering, osäkra och snabbt föränderliga marknader leder till en ny ekonomisk och social verklighet, med både djupare utmaningar och mycket högre förändringstakt i våra organisationer. Och för att du i ledande position ska kunna möta upp dessa nya behov kan du behöva justera dina ansträngningar. Genom Conscious Leaderprogrammet får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du på ett medvetet, meningsfullt och omtänksamt sätt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Kursmaterial

Kursmaterial delas ut under kursen:

·  Din personliga Reiss motivationsprofil (du fyller i ett frågeformulär innan kursen)
·  Din personliga värderingsprofil – genomförs som ett kursmoment
·  Kompendium med övningar och tekniker för ditt ledarskap, ditt team och din organisation


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
18900 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i ledande ställning: till chefer, projektledare, teamledare, agila coacher, scrum masters, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner att du är i behov av att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Emotionell intelligens (EQ) och dess fem huvudområden
 • Motivation och en fördjupning i motivationsforskning och profiler enl. Dr. Steven Reiss
 • En överblick över neurovetenskapen med fokus på känslor, perception och beslutsfattande.
 • Verktyg för att bygga förtroende och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Introduktion av olika mindfulnessprinciper för ett effektivt och hållbart ledarskap.
 • Förmågan att lyssna och kommunicera för att effektivt utveckla andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
 • Mental smidighet och motståndskraft som främjar till välbefinnande och ökar din förmåga att hantera motgångar och lättare anpassa dig till förändring.
 • Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.
 • Goda vanor – den praktiska grunden för personlig utveckling och ett hållbart ledarskap för framtiden.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus. Vi bjuder in till ett uppföljnings-/coachningstillfälle online efter kursens avslut.  

Utbildningsmål

Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en Conscious Leader som medvetet, meningsfullt, omtänksamt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Bakgrund/syfte

Tiderna har förändrats och så har även affärsklimatet. Vi går ifrån att se ledarskap och företagande som transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Och ledare av idag ställs inför en rad utmaningar som går djupare och har en mycket högre förändringstakt. Teknik, internationalisering, globalisering, osäkra och snabbt föränderliga marknader leder till en ny ekonomisk och social verklighet - och för att kunna möta upp dessa nya behov kan du som arbetar i ledande position behöva justera dina ansträngningar. Conscious Leaders agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter. De är i tjänst för företagets syfte, dess anställda, kunder, investerare, leverantörer och för samhället som helhet. Conscious Leaders gör en insats för att skapa rätt förutsättningar för att människor ska kunna göra ett bra jobb. Och Conscious Leaders förstår att makten härrör från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för anställda. Företag som leds på ett medvetet och hänsynstagande sätt är mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom deras starka samarbetsfokus har fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturcykler. 

Och empiriska studier visar att det är dessa värderingsdrivna företag som drivs av Conscious Leaders, som är de mest lönsamma år efter år. Några exempel på internationella Conscious Businessföretag är Google, Starbucks, LinkedIn, Whole Foods, Southwest Airlines, UPS, Container Store och Amazon.  Genom ledarutvecklingsprogrammet Conscious Leader får du med dig en verktygslåda med mjuka lösningar på hårda problem 

Effekten

Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang, leder till önskad organisationskultur, effektivt beslutsfattande och förbättrad kommunikationsmetodik. Utbildningen hjälper dig som ledare att integrera användbara vanor som stärker de olika dimensionerna i emotionell intelligens (EQ) och som bidrar till ett medvetet, meningsfullt och teamstärkande ledarskap för framgång med goda hållbara resultat.

Våra kursledare: Therése Sandberg och Aila Kekkonen
Programmet faciliteras av två kompetenta, erfarna utbildare och coacher.

Therése Sandberg

Therése är diplomerad coach, certifierad Culture Transformation Tools Consultant från Barrett Values Centre och Conscious Business Coach och facilitator. Hon har mångårig erfarenhet från krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska, såväl som i internationella organisationer och hon har framgångsrikt utbildat och utvecklat människor och team inom olika yrkeskategorier och branscher. Hon tar avstamp i sin ledarskapserfarenhet, affärsförståelse och i sin passion att coacha och utveckla ledare, facilitera ledarteam och andra organisationsgrupper/teammedlemmar. Hon brinner för att transformera och maximera affärsmöjligheter, utbilda och coacha ledare och människor till att nå sin fulla potential. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser har alltid varit högt uppskattade. Hon arbetar som coach och utbildar inom ledarskap, förändringsledning och teamutveckling på familjeföretaget Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på Managementkonsultföretaget Nexe the Way of Change.

Mag.kand i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Culture Transformation Tools Consultant och facilitator, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och facilitator, LinkedIn 

Aila Kekkonen


Aila arbetar som coach och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling/personalutveckling genom det egna företaget Better Future. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Hennes tidigare kurser och workshops om motivation har varit mycket uppskattade.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP coach och facilitator