HemSök efter kurserConscious Leader

Conscious Leader

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

- Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö

Vi befinner oss i den största ledarskapsutmaningen i modern tid. Utöver utmaningen med osäkra och snabbt föränderliga marknader, omprövas nu ledarskapet i utrymmet mellan det gamla och det nya normala. Och att leda i denna intensiva och alltmer stressfyllda och osäkra miljö, kräver en specifik kombination av ledaregenskaper och färdigheter.

I ”Conscious Leader” får du med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en instabil och accelererande förändringsmiljö. Lär dig ledarförutsättningarna och gör som de mest lönsamma, värderings- och purposedrivna organisationerna – vilka år efter år skapar fördelar genom goda resultat trots kraftiga marknadsfluktuationer och andra utmaningar.

För att göra detta möjligt koncentrerar vi oss på hur du kan frigöra potential hos dig själv och andra, hur du kan utveckla din personliga anpassningsförmåga, hur du bäst hanterar höga nivåer av stress och press, samt hur du effektivt kan integrera verksamhetens inre (syfte, kultur och välbefinnande) i kombination med dess yttre (hållbarhet, intressenter och kunderbjudande).

Upskilla och lär dig mer om hur du utvecklar ett medvetet ledarskap, som skapar de rätta förutsättningarna för långsiktigt engagemang, samarbete och resultat.

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves”
- Viktor Frankl


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
17900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion: CXO:s, projektledare, processledare, teamledare, förändringsledare, verksam i HR-funktion, är en medarbetare som på olika sätt stödjer ledare, eller som är organisationsintern influencer.

Metoderna används framgångsrikt av företag och organisationer inom många olika branscher och sektorer.

Mål

Det här får du ut av kursen

 • Praktiska vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångsätt för ett tryggt och medvetet ledarskap.
 • En verktygslåda med mjuka lösningar på hårda problem.
 • Så inger du förtroende och bidrar till engagemang.
 • Nutida kommunikationsskills för hållbara resultat med coaching som metodik.
 • Förståelse för de mänskliga dimensionernas och organisationskulturens inverkan på ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Effektiva verktyg och metoder för ditt ledarskapsutövande så att du kan realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.
 • Kunskap om kartläggning av er befintliga organisationskultur, samt hur ni samskapar er önskade kultur.
 • Utökad förståelse för hur den mellanmänskliga dynamiken påverkar förändringsprocesser och organisationsförändring.
 • (O)vanliga utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda och förändra i ett alltmer komplext och osäkert organisationslandskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Conscious Leader kursinnehåll

Utbildningsupplägg

Distans: 2 lärarledda tillfällen. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar, som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen, tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

 • Värderingar och dess påverkan på individ och organisation.
 • Emotionell intelligens (EQ) - förstå och hantera dina och andras känslor.
 • Tankefällor och dess påverkan på ledarskap och beslutsfattande.
 • Ledarskapet och teamet: ett intimt samspel.
 • Verktyg för att bygga tillit och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Medvetna beteenden, attityder och reaktionsmönster.
 • Förmågan att lyssna och kommunicera för att stärka andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
 • Från feedback till kreativitetsstärkande konversationer.
 • Konflikthanteringsperspektiv: ärlighet, empati och win-win.
 • Mental smidighet och motståndskraft/resiliens för ökat välbefinnande och en ökad förmåga att hantera motgångar, för en smidigare anpassning till förändring.
 • Mindfulnessmetodik för ett medvetet och hållbart ledarskap.
 • Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och framgångsstödjande organisationskulturer.
 • Medvetna rutiner i fyra praktiska steg.

Följande ingår i kursen

 • Din personliga värderingsprofil – genomförs som ett kursmoment
 • Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways

Tidsplan

Denna utbildning är uppdelad i 1+1 dagar den 20e och 27e oktober

Utbildare

EPM Consulting – Therese Sandberg

Therése har mångårig erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer. Hon är professionell coach och utbildar i ämnen som ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling på Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på konsultföretaget Nexe the Way of Change. Therése brinner för att frigöra människors och verksamheters potential, facilitera, utbilda och coacha. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.

Fil.mag i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Barrett Consultant och Coach, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och Facilitator, LinkedIn 

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: