HemSök efter kurserDataanalys med hjälp av Excel och företagets befintliga databaser

Dataanalys med hjälp av Excel och företagets befintliga databaser

På kursen får du lära dig att använda Excel för att skapa avancerade skräddarsydda analyser av verksamheten med hjälp av pivottabeller och pivotdiagram samt inbyggda och egna funktioner. Data hämtas från den egna organisationens databaser med hjälp av det inbyggda frågeverktyget Microsoft Query samt Power Pivot.

Längd: 1-2 dagar (Beroende på behov och förkunskaper)


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris

Målgrupp:

Du som arbetar med att analysera organisationens data och vill använda den fulla potentialen i Excel

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i Excel

Innehåll i Dataanalys med hjälp av Excel och företagets befintliga databaser

  • Skapa Databasfrågor med relationer, villkor och beräkningar.
  • Använda inbyggda funktioner i Excel.
  • Skapa och använda egna funktioner med VBA (Visual Basic for Applications).
  • Pivottabeller med beräknande fält, filter och layoutmöjligheter.
  • Pivotdiagram
  • Power Pivot för att hantera stora datamängder.
  • Skillnader mellan Pivottabeller och Power Pivot.