HemSök efter kurserDigital online presentationsteknik

Digital online presentationsteknik

Att framföra engagerande presentationer digitalt ställer nya krav på presentatören. Både utmaningen att själv hålla engagemanget upp och att fånga åhörarnas engagemang.

På den här utbildningen lär du dig hur du kan skapa och behålla ett intresse även när du möter åhörarna on-line. Med hjälp av dramaturgiska tekniker och praktisk träning ger vi dig möjlighet att hålla intressanta presentationer även on-line.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Du håller redan idag presentationer men känner dig osäker på vad som händer när du inte längre ser åhörarna. Förstår de vad du säger? Lyssnar de fortfarande? Hur gör jag för att behålla ett levande framförande?

  • Du som redan håller presentationer men vill nå ut med ditt budskap även on-line.
  • Du som vill skapa ett engagemang hos de du inte ser så tydligt.
  • Du som vill träna på att framföra en presentation när du och åhörarna inte är i samma rum.

För dig som upplever att du vill ha mer av presentationsteknikens grunder rekommenderar vi den mycket uppskattade grundkursen Presentationsteknik. Boka båda kurserna samtidigt och få ett rabatterat paket

Mål

Utbildningen ger dig kunskap och träning, så att du med stor tillförsikt och glädje kan se fram emot nästa on-line-presentation.

Förkunskaper

Förkunskaper, kursen Presentationsteknik

Digital online presentationsteknik kursinnehåll

Planering och förberedelser

Precis som i grundkursen är förutsättningarna för en lyckad presentation noggranna förberedelser. Vilka är åhörarna? Vad ska presentationen leda till? Vad är budskapet och hur ska presentationen byggas upp för att lyfta fram budskapet? Hur skapas ett upplägg som är tydligt och engagerande?

Under utbildningen arbetar vi med att bygga upp din presentation med dramaturgi och story-telling som bas.

Åhörarstöd och manus

Presentationsstöd, hur ska det utformas och användas? Vilka risker finns med PowerPoint-fokuserade presentationer?

Vi lär oss hur material och manus kan utformas för bästa möjliga stöd för åhörare och presentatör.

Framförande

Hur använder jag min röst och mitt kroppsspråk digitalt? Hur mycket betyder presentatören själv för en bra presentation? Vad säger jag och vad hör andra? Vilka sidor kan jag utveckla?

Vi lär oss om kommunikation och vad ett åhörarfokuserat framträdande innebär. Diskussioner och praktisk träning varvas under kursen.

Vi tränar på att framföra våra presentationer digitalt. Det betyder att du får träna på att presentera ensam i rummet med åhörarna på distans. Du får också testa hur det är att ha en eller flera personer i rummet och några på distans för att uppleva skillnaden.

Vad behöver du tänka på specifikt när du har digitala presentationer?

Lär dig av andra!

Utöver egen träning får du under denna kurs också både ge och ta emot feedback från övriga kursdeltagare. Genom att iaktta och lyssna till andra lär vi oss också något om oss själva.

Inom gruppen kan vi ha kommit olika långt i vår träning. Varje kursdeltagare utgår från sina egna förkunskaper, sin erfarenhet och sina behov och lägger fokus på de områden han eller hon närmast vill utveckla. Vi är olika men kan också känna igen oss och dra nytta av varandras erfarenheter.