HemSök efter kurserDigitalt ledarskap - att leda på distans

Digitalt ledarskap – att leda på distans

Vad gör du när Management by Walking Around inte är tillämpligt för att ta pulsen på verksamheten, teamet och individerna?

I allt fler organisationer jobbar vi mer eller mindre på distans. Vi skapar virtuella team som kan vara spridda globalt, och får helt andra förutsättningar att utöva ledarskap.

 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla med intresse för att utveckla sitt ledarskap, särskilt i en kontext där ledarskapet inte kan utövas ”som vanligt”. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

 

Under den här utbildningsdagen jobbar vi i moduler med hög deltagarinteraktion. Vi utgår från några olika ledarskapsteorier för att ha gemensam grund. Oavsett vilken typ av ledarroll du har kommer du att jobba med att synliggöra dina egna ”vanliga” ledarskapsbeteenden (hur ledarskapar du?) och hur de nu kan flytta in i det digitala kontorslandskapet.

I kursen ingår följande moduler:

Att leda effektfullt – få ut mer av din tid

- Vad säger teorin?
- Vad innebär det?
- Hur gör vi det i en digital praktik?

Att leda grupper och främja grupputveckling

- Vad säger teorin?
- Vad innebär det?
- Svårigheter och konsekvenser när vi inte sitter på samma plats?
- Hur gör vi det i en digital praktik?

Att leda individer

- Vad säger teorin?
- Vad innebär det?
- Svårigheter och konsekvenser när vi inte sitter på samma plats?
- Hur gör vi det i en digital praktik?

Att leda utifrån hjärnan – neuroledarskap

- Praktisk tillämpning


Sammanfattning och avrundning