HemSök efter kurserDiplomkurs Cybersäkerhet för Ledare - Distansutbildning (6 veckor)

Diplomkurs Cybersäkerhet för Ledare – Distansutbildning (6 veckor)

När en organisation drabbas av en cyberattack slår det direkt mot verksamheten och det är därmed inte längre enbart en IT-fråga. Med en relevant och genomtänkt skyddsnivå, god förberedelse och träning kan du dock hjälpa din organisation bli mer motståndskraftig och effekterna av en cyberattack kommer därmed bli mindre kännbara. Informator vill i samarbete med Lexicon med denna utbildning ge dig den grundkunskap du som ledare behöver för att kunna förbereda organisationen och kunna agera i händelse av en cyberattack.

Genom denna Diplomkurs i cybersäkerhet på distans erbjuder Informator i samarbete med Lexicon en högkvalitativ kurs som genomförs under sex veckor med en blandad lärform.

 • Fördelarna med distansundervisningen är många, bland annat:
  Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och takt, utifrån andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och utan påverkan på miljön. 

Via Lexicons portal Learnifier ges du tillgång till ett utbildningsprogram bestående av lärarledda webinarier (MS Teams), förinspelade filmer, övningsuppgifter och test. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt med olika fokusområden.

Du som deltagare ges under utbildningens gång möjligheten kommunicera med övriga deltagare och ställa frågor till kursledarna via chatt. Varje webinar är en timme långt och äger rum en gång per vecka på kvällstid.

Samtliga webinar spelas in för att du som deltagare ska kunna repetera i efterhand och även vara tillgängliga för den/de deltagare som inte hade möjlighet att vara med vid något utbildningstillfälle.

I portalen har du som deltagare tillgång till allt kursmaterial, du löser övningsuppgifter och tar del av filmer.

Resultat av övningsuppgifter distribueras till lärare via mail och du får individuell feedback.

Under kursen genomförs även ett digitalt slutprov innan du får ditt diplom.

Utbildningen är slutförd när du har genomgått alla lektioner, fått godkänt av din kursledare på alla övningsuppgifter och klarat slutprovet.

Efter utbildningen har du som deltagare tillgång till materialet samt portalinloggning i sex månader efter avslutad kurs.

Du får som deltagare även 3 månader licens på verktyget RiskAce. ett helt webb-baserat riskhanteringsverktyg som vi använder under utbildningen.


Utbildningsformer
Remote

Längd
6 dagar

Pris
17500 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledare, projektledare, chefer och beställare som i sin yrkesroll behöver förstå mer om hotbilden, risker, attacker, skydd och beredskap inom området cybersäkerhet. Utbildningen passar såväl ledningsgrupper som styrelsemedlemmar. Genom den kunskap som utbildningen ger, har du möjlighet att både proaktivt skydda din organisation och också göra den mer motståndskraftig i händelse av en cyberattack.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig den grundkunskap inom området cybersäkerhet som ledare behöver idag. Du som ledare blir genom utbildningen orienterad inom området cybersäkerhet för att du ska kunna ta en mer aktiv roll som beställare, chef eller verksamhetsansvarig för områden som skulle kunna påverkas av en cyberattack

Förkunskaper

Denna utbildning har inga förkunskapskrav utan ger dig den orientering och de insikter du behöver för att kunna arbeta med kravställning och ledning inom området cybersäkerhet.

Innehåll: Cybersäkerhet för ledare

Vecka 1, Introduktion, hotbilden och olika begrepp

- Webinarie (interaktivt) – 1 timme
- Inspelade avsnitt (filmer) – Introduktion och Hotbilden

 • Kursgenomgång
 • Förväntade prestationer
 • Vad är cybersäkerhet, cyberattack, cyberrisk
 • Hur hänger cybersäkerhet ihop med ledarskap och informationssäkerhet
 • Omvärldsbevakning och hotbild

Vecka 2, Att arbeta med risk

- Webinarie (Interaktivt) – 1 timme
- Inspelade avsnitt (film) – Att arbeta med risk

 • Grunderna i riskhantering
 • Identifiera risker
 • Bedöma risker
 • Hantera risker
 • Introduktion till RiskAce-verktyget

Vecka 3, Lagar, regelverk och standarder

- Webinarie (Interaktivt) – 1 timme 
- Inspelade avsnitt (film)Lagar, regler och standarder

 • Lagar och regler som berör svenska verksamheter
 • ISO 27001
 • NIST
 • Hur du drar nytta av att införa standarder såsom ISO27001 och NIST

Vecka 4, Attacker och skydd

- Webinarium (Interaktivt) – 1 timme
- Inspelade avsnitt (film) – Attacker och skydd

 • Vanliga attacktyper
 • Hur arbetar förövarna
 • Hur hotbilden påverkar organisationen

Vecka 5, Attacker och skydd (fortsättning)

Webinarie – 1 timme

 • Vanliga skyddsåtgärder
 • Hur prioritera insatserna

Vecka 6, Cybersäkerhetsförmågan och krisberedskap

- Webinarium (Interaktivt) – 1 timme
- Inspelade avsnitt (film) – Cybersäkerhetsförmågan

 • Hur du bygger ditt team inom företaget
 • Kostnadseffektiv extern hjälp
 • Hur du förbereder dig på att agera
   

Huvudlärare: Christina Erikson

Christina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet och nu mer fokuserat mot att inkludera cybersäkerhet. Hon har hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld.

Läs mer om Christina Erikson här!

Övriga lärare:

Daniel Tiru – har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt och arbetar med många molnleverantörer och integrationer. Läs mer om Daniel Tiru här!

Robert Ekeroth - Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts arbete och långa resa började för över 20 år sedan och har gått från systemadministration på IT till att bland annant hantera säkerhetskrav, compliance och audit, molntjänster och implementeringar av ledningssystem för säkerhet till att nu främst arbeta som CISO och CITSO med ledning och styrning av information och IT-säkerhetsarbete. Läs mer om Robert Ekeroth här!

David Borin - är aktiv inom säkerhetsbranschen sedan länge och hoppar mellan ledande linjeroller och konsultrollen. Han har sett insidan av många säkerhetsavdelningar och haft förmånen att reda ut allt från betydande säkerhetsincidenter, implementera ledningssystem, leda granskningar, vara säkerhetschef, till att få nörda ner sig i regelverk och analyser. Läs mer om David Borin här!

Eva Kammerfors är affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning. Eva är specialiserad på att bygga stödfunktioner inom enterprisearkitektur, programkontor och processutveckling/BPM samt att etablera en ökad förändringsförmåga i verksamheter. Läs mer om Eva Kammerfors här!