HemSök efter kurserEffektiv Organisationskultur

Effektiv Organisationskultur

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur - Så anpassar vi oss till det nya normala

Världen stängde ner och vi blev alla tvungna att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Vår omvärld förändrades snabbt och med det även våra behov och våra värderingar.

Med avstamp i en högst aktuell internationell studie om förändrade värderingar och dess påverkan på ledarskap, medarbetarskap och organisationskulturer under Covid-19, får du i utbildningen kunskap om hur ni kan utveckla de färdigheter som behövs för att optimera organisationen, så att ni effektivt kan möta upp de nya krav och behov som både ledare och medarbetare efterfrågar. 

En effektiv organisationskultur kännetecknas av en djupare förståelse för hur ni tillsammans kan skapa lösningar, förändring och tillväxt. Därigenom kan en agil och anpassningsbar verksamhet bli verklighet.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
19950 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning:

CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

· är en ledare som ser värdet i kunskap om de mellanmänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.

· vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Mål

Du kan förvänta dig att få kunskap om:

- hur ni tar tillvara på medarbetares samlade kreativitet och kompetens så att ni kan övervinna de utmaningar ni genomlevt med anledning av krisen.

- vilka ledarkompetenser och förmågor som krävs för att anpassa sig till det nya normala, utöka medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.

- hur ni kan effektivisera teamarbete och organisationskultur. 

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du som ledare tydligt och effektivt integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll Effektiv Organisationskultur – Så anpassar vi oss till det nya normala

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

- Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala

- Syfte, mening och engagemang

- Tillit, respekt och psykologisk trygghet: grundläggande förutsättningar för effektiva team och en effektiv organisation

- Coachande ledarskap och ROI

- Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå

- Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två avgörande dimensioner för förändring.

- Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.

- Inkludering och mångfald

Högpresterande organisationer

- Sju avgörande ledarskapsförmågor som hjälper er att forma framtiden

- Värderingar och organisationskultur

- Kulturdiagnostik och transformation

- Teaming, teamdynamik och organisationskultur

- Organisatorisk medvetenhet

- Komplext eller komplicerat

- Intressentfeedback, så optimeras intern och extern samverkan

- Vad organisationer behöver för att lyckas

- Potential och resultat: så optimeras organisationen

- Så mäter ni era framsteg

Innovation och kreativitet

- Så tar vi tillvara på varje teammedlems styrkor, kompetens och kreativitet

- Samarbeta, samverka och samskapa

Genomförande och förverkligande

- Övergripande områden för realisering av framgång

- Frigör medarbetartalang, lös utmaningar och kom i mål

- Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande

Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

- Så utvecklas ett agilt och anpassningsbart mindset

- Så blir organisationen mer resilient och motståndskraftig

- Så ökar ni organisatorisk medvetenhet och balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa en högpresterande organisationskultur
 

Följande ingår i kursen

· Kompendium med övningar och metoder för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att anpassa oss till det nya normala.
 

Trainers & Facilitators

Kursen faciliteras av två erfarna och kompetenta, utbildare och coacher från EPM consulting.