HemSök efter kurserEffektiv Teaming

Effektiv Teaming

Frigör potentialen och skapa högpresterande effektiva team i en föränderlig värld

Effektiv Teaming kännetecknas av hög tillit, psykologisk trygghet, en lärande gemenskap, samt en gemensam känsla av ansvar och samarbete. Sammantaget understödjer dessa mellanmänskliga element ökat engagemang, förstärkt kommunikationskapacitet, optimerad förändringshantering, god teamsammanhållning och efterfrågade resultat.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
19450 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl.

Den är till för dig som är en ledare som ser värdet i kunskap om de mellanmänskliga dimensionerna, teamdynamiken och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.

Mål

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du skapar och leder ett team till god sammanhållning och psykologisk trygghet, samt hur du skapar engagemang och ökar prestationsförmågan både hos dig själv och ditt team. I utbildningen ingår din personliga ledarprofil inkl. coaching, som ger dig ett värdefullt underlag för ditt ledarskap. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll Effektiv Teaming

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Och aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om hur teamet arbetar tillsammans än om vilka som är med i teamet.

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

- Din ledarprofil

- Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala

- Så ökar du din förståelse för dig själv och andra

- Utmaningar och svåra situationer

- Effektivt beslutsfattande

- Internt och externt samarbete

- Potential och resultat

 Högpresterande team

- Teaming och teamdynamik

- Grupputvecklingsfaser

- Värderingar och team

- Tillit och respekt

- Psykologisk trygghet, innovation och kreativitet

- Team och lärande

- Så optimerar du teamets engagemang

- Inkludering och mångfald

- Vad team behöver mer för att lyckas

- Så mäter ni era framsteg

Effektiv Kommunikation

- Coachande ledarskap

- Olika nivåer av lyssnande

- Olika nivåer av kommunikation

- Så hanterar du dina och andras känslor

- Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal

- Förhandlingsteknik och relationshantering

 Produktiva vanor

- Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna 

Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

- Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset

- Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig

- Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa och leda högpresterande team.

 

Trainers & Facilitators Kursen faciliteras av två erfarna och kompetenta, utbildare och coacher.