HemSök efter kurserExcel 1 - Grundläggande statistik, regression och ANOVA

Excel 1 – Grundläggande statistik, regression och ANOVA

Excel är ett mycket vanligt kalkylprogram. Det är ett kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst.

För att kunna använda Excel som ett fullvärdigt statistikverktyg krävs att du använder tilläggsmodulen Analysis Toolpak och det är ifrån denna som kursen tar sitt avstamp. Modulen används för att kunna dra slutsatser om data som är svåra att få fram med enklare beskrivande statistik.

Du är säkert van vid tabeller, staplar och diagram om du valt Excel som huvudverktyg för statistisk bearbetning. Men det finns mer i programmet än det man vanligen ser. Excels Analysis Toolpak ger dig, på ett enkelt sätt, tillgång till korrelation, regression, t-test och ANOVA vilket är basen i denna kurs. Dessa metoder används för att kunna dra slutsatser om samband mellan två eller flera variabler. De används också för att kunna dra slutsatser om skillnader mellan två eller flera gruppers medelvärden. Detta är basen inom statistisk inferens, alltså att kunna generalisera resultaten från ditt data till en större population.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
11500 kr

Mål

Målet är att kunna hantera innehållet i Excels Analysis Toolpak. Med hjälp av detta kan du sedan enkelt beskriva ditt data med statistik. Du lär dig också göra enklare generaliseringar av dina resultat till en större population.

Förkunskaper

Du är van att hantera, formatera och arbeta med data och grafer i Excel. Du är även van vid användargränssnittet hos MS Office.

Excel 1 - Grundläggande statistik, regression och ANOVA kursinnehåll

  • Beskrivande statistik
  • Korrelation
  • Regression
  • t-Test
  • ANOVA