HemSök efter kurserExcel för HR

Excel för HR

I denna utbildning går vi igenom problemställningar direkt relaterade till HR-rapporter och tar en djupdykning in i Excel för att hitta verktyg som hjälper oss i det dagliga arbetet just med denna typ av data. I kursen gör vi många hands-on övningar med olika data från olika system.

HR-avdelningen tar ofta fram massor av olika rapporter, många av dessa tidskrävande med återkommande rutiner. Med hjälp av denna utbildning stöttar vi er arbetsprocess genom att undvika repetativa arbetsmoment.

Kursen är framtagen och levereras av Boris Isaksson med flerårig erfarenhet inom både system som konkret nytta av dessa i arbetslivet. 

Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
9900 kr

Förkunskaper

Kursen förutsätter baskunskaper i Excel såsom Excel grundkurs eller Excel intensivkurs.

Kursinnehåll

Dag 1

09.00

Kursstart

Effektivisera användningen av Excel, tips och tricks

 • Repetition av basic formler med olika typer av cellreferenser (relativa och absoluta)

Importera data till Excel

 • Import av text- och csv-filer

Formatera importerad data för rapportering

 • redigera och formatera data med olika tekniker (bl. a. dela data i kolumner, samman-foga data, ta bort tomma rader mm.)
 • Utnyttjande av text ock kalender-funktioner i HR-data
 • Åldersberäkningar
 • Sortering och filtrering
 • Villkorsstyrd formatering och dess möjligheter bl. a. i sorteringen

Formatera listdata till en tabell och tabellens fördelar

Jämför och sammanslå data med LETARAD (VLOOKUP) -funktionen

 • Sammanslå data från flera olika filer
 • Tabellrelationer (Excel version >=2013)

Rapportering med hjälp av Pivot-tabeller

 • Gruppera enligt åldersgrupper
 • Filtrering
 • Kalkyler i en Pivot-tabell
  • Jämförelser med löner och kön
  • Medelvärden där vi jämför sjukfrånvaron
 • Pivot-diagram
 • Diagram med två axlar 

16.00 dag 1 slutar

Dag 2

09.00 Kursstart

Kort repetition av dag 1

Beräknade fält i Pivot tabellen

Skapa varningar i en excel tabell med hjälp av villkorstyrd formatering

 • Datumvarningar
 • Alarm vid bemärkelsedagar

För över din rapport till PowerPoint

 • Animera diagram i PowerPoint

Makrobandning

 • Användning av namn och kortkommandon
 • Beakta referenstypen

Alternativ för sparandet av makrot

Starta makro, olika alternativ

 • Kort kommandon
 • Koppla makro till objekt

Strukturen av ett Makro

16.00 kursen avslutas