HemSök efter kurserFramgångsrik förhandling

Framgångsrik förhandling

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Varje dag uppstår situationer på jobbet och privat då man är beroende av andra personer för att uppnå det man vill. Det kan handla om att hitta formerna för ett samarbete med en affärspartner eller att komma överens med arbetskollegor om när det är lämpligt att ta semester.

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
21950 kr

Målgrupp

För alla som i sin yrkesutövning hamnar i eller kommer att hamna i förhandlingssituationer och för de som vill utveckla sin förhandlingsförmåga. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du kommer att få chansen att delta i ett flertal förhandlingssituationer.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Förhandlingens grunder 

 • Målet med förhandling - nöjda parter
 • Det grundläggande förhandlingsmönstret
 • Mål och förväntningar - vilket utfall vill jag ha?
 • Förhandlingszonen - worst case och best case 
 • Situationsbedömning - är relationen viktigare än värdet eller tvärtom? 
 • Konflikthantering 
 • Moral och etik i förhandlingen

Förhandlingsprocessen 

 • Planeringen - proper preparation prevents poor performance. 
 • Förhandla själv eller via ombud? 
 • Samla information - vilken är motpartens ståndpunkt? 
 • Att välja kommunikationssätt och förhandlingsplats Infomationsutbyte - fråga och lyssna 
 • Köpslående - ett utbyte av värden 
 • Vilka eftergifter kan jag göra? 
 • Komplexa förhandlingar 
 • Avslutsteknik 
 • Hantera sammanbrott i förhandlingen

Förhandlingens psykologi

 • Kommunikation - information i ett kretslopp 
 • Icke-verbal kommunikation påverkar förhandlingen
 • Argumentationsteknik
 • Taktik vid förhandlingsbordet.