HemSök efter kurserFramgångsrika och Resilienta Team

Framgångsrika och Resilienta Team

- Frigör potentialen och frodas i en utmanande värld 

Teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta sig och växa i utmanande tider har fått en alltmer central betydelse. För att frigöra potentialen och frodas i en utmanande värld krävs kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående och ökad lönsamhet.

Vi koncentrerar oss dessutom på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på kreativitet och innovationskraft, samt hur ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat. För att detta ska bli möjligt ingår momentet att upprätta en egen handlingsplan.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
17900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, processledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, upcoming leaders, övriga ledande funktioner, samarbetspartners, organisationsinterna influencers m.fl.

Mål

Det här får du ut av kursen

 • Kunskap om de senaste modellerna, metoderna och best practice för mer inspirerade och kreativa ledare och team.
 • Nya kommunikationsskills och konstruktiv konflikthantering. 
 • Hur ni löser utmaningar och svåra situationer.
 • Metoder och tekniker för att reducera och hantera oro och stress. 
 • Lär dig mer om hur ni ökar er motståndskraft.
 • Hantera krisen genom ökat engagemang, trygghet, prestation och samarbete. 
 • Metoder som stärker internt och externt samarbete.
 • Hur optimeras teamdynamik och engagemang. 
 • Kunskap om resiliens, ”grit” och psykologisk trygghet. 
 • Handlingsplan för genomförande och förverkligande

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Framgångsrika och Resilienta Team kursinnehåll

Kursmaterial och coaching

Följande ingår i kursen:

 • Verktyg, metoder och modeller för ditt ledarskap, ditt team och din organisation
 • Din ledarprofil 
 • Genomgång av din profil
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter: 

Ledarskap

 • Din ledarprofil 
 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala 
 • Så ökar du din förståelse för dig själv och andra 
 • Utmaningar och svåra situationer
 • Effektivt beslutsfattande
 • Internt och externt samarbete
 • Potential och resultat

Resilienta team

 • Teaming och teamdynamik 
 • Värderingar och team 
 • Psykologisk trygghet, tillit, innovation och kreativitet
 • Team och lärande
 • Så optimeras teamets engagemang
 • Inkludering och mångfald / Tillhörighet och samhörighet
 • Vad team behöver mer för att lyckas 

Coachande Kommunikation 

 • Coachande ledarskap
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Olika nivåer av kommunikation
 • Så hanterar du dina och andras känslor
 • Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal

Genomförande och förverkligande

 • Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
 • Så mäter ni era framsteg

Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv och engagerande atmosfär.

Utbildningsupplägg

Distans: 2 lärarledda tillfällen. Digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

Tidsplan

Denna utbildning är uppdelad i 1+1 dagar den 4e och 11e november

Utbildare

EPM Consulting

Therése har mångårig erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer. Hon är professionell coach och utbildar i ämnen som ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling på Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på konsultföretaget Nexe the Way of Change. Therése brinner för att frigöra människors och verksamheters potential, facilitera, utbilda och coacha. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.

Fil.mag i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Barrett Consultant och Coach, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och Facilitator, LinkedIn 

Aila arbetar som utbildare, coach och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling. Hon har handledar- och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VD:ar och specialister, till andra yrkeskategorier. Hennes kurser och workshops är mycket uppskattade. Aila brinner för att utveckla människor och verksamheter.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP Coach och Facilitator 

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: